En ny exportstrategi för Sverige

Publicerad 29 juni 2015 Kontaktperson: Jennie Cato

Teknikföretagen arrangerade ett seminarium kring hur regeringen kan stödja svensk export och skapa bättre exportförutsättningar för svensk industri.

Jennie Cato, Teknikföretagens ansvariga för handelsfrämjande, modererade seminariet som inleddes av Näringsminister Mikael Damberg.
Damberg pratade om hur exporten blivit en allt viktigare del av svensk välfärd men att Sverige halkar efter, och att man nu från regeringens sida satsar starkt på export- och handelspolitiska åtgärder, bland annat genom den exportstrategi som ska presenteras i augusti.
Teknikföretagens Åke Svensson och IF Metalls Marie Nilsson vittnade om exportens oerhörda betydelse både för industrin och för jobben.
Fem ledande företagsrepresentanter från både teknikindustri och tjänsteföretag gav sedan sin bild av hur man ser på den svenska exportfrämjandestrukturen och vad som skulle kunna förbättra den.

Se filmat sammandrag från seminariet här.

Se även den filmade intervju som Scania gjorde med Jennie Cato efter seminariet  "Företagens röst behövs i exportfrågorna"