En lönebildning för att återställa konkurrenskraften

Publicerad 1 juli 2015

Under lönebildningsseminariet om hur vi ska kunna återställa företagens konkurrenskraft tryckte Åke Svensson, vd, Teknikföretagen och Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, på att det handlar om att arbetsgivar- och arbetstagarparterna nu måste komma fram till en gemensam bild av vilken konkurrenskraft industrin i Sverige har i förhållande till omvärlden.

Om vi inte kan se till att företagen är tillräckligt  konkurrenskraftiga är vi riktigt illa ute. Det är huvudsakligen tre orosmoln som de ser framför sig;

1. det har kommit flera varsel under senare tid,

2. när svenska företag konkurreras ut så försvinner jobben till andra länder och är mycket svåra att få tillbaka och

3. det finns många från den icke konkurrensutsatta sektorn som ställer krav på höga löneökningar som inte är kopplade till konkurrenskraften och därmed sätter orimlig press på förhandlingarna inom industrin.

Mats Kinnwall, chefekonom Industriarbetsgivarna presenterade en rapport som konstaterar att Sverige ligger i topp vad gäller arbetskraftskostnaderna och att slutsatserna måste bli att vi inte kan bygga löneökningstakten på Riksbankens inflationsmål eftersom den faktiska inflationen ligger nära noll. Riksbanken ska ägna sig åt penningpolitik och parterna åt avtalsförhandlingar som grundar sig i företagens konkurrenskraft. Inför Avtal2016 måste parterna titta löneutvecklingen, produktivitetsutvecklingen och jämföra den med våra viktigaste konkurrentländer.

Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen erkände att de inte kunnat förutse de oerhört höga reallöneökningarna på grund av den låga inflationen. Företagens konkurrenskraft är viktig även för arbetstagarsidan, men han är orolig för att inflationsmålet överges och vad som i så fall ska agera riktmärke för nivåerna.

Per Widolf förhandlingschef Industriarbetsgivaran och Marcus Dahlsten bitr förhandlingschef Teknikföretagen påtalade att en av industriavtalets grundpelare är att parterna ska arbete för att stärka företagens konkurrenskraft och att vi då inte kan fastna i Riksbankens inflationsmål.

Petra Einarsson personalchef från Sandvik AB vittnade om 98% av deras produktion går på export i knivskarp internationell konkurrens. I de snabba svängningar som präglar den globala ekonomin är flexibiliteten avgörande, och hon hoppades att parterna tar ytterligare steg kring ökad flexibilitet runt avtalen.

Se ett filmat sammandrag av seminariet här.