En del av världen

Publicerad 15 september 2015 Kontaktperson: Annika Arpfors

Den internationella konkurrenskraften är en viktig grundsten i kommande avtalsförhandlingar, skriver Annika Arpfors, i Corren.

Avtalsrörelsen 2016 närmar sig och vi som företräder de båda sidorna, arbetsgivare respektive arbetstagare, mobiliserar oss. En del gemensamt har vi, till exempel betydelsen av den svenska modellen och våra gemensamma kollektivavtal. Men jag vill förtydliga en viktig grundsten. Den internationella konkurrenskraften. Den grund som parterna enats om i industriavtalet och som innebär att den internationella konkurrenskraften och industrins normerande roll för andra sektorer fortsätter vara utgångspunkten för löneutvecklingen. Den grund som gör att vi har alla de arbetsplatser som bland annat Malin Engström och Unionen med stort engagemang vill vara med och utveckla (Corren 3/9).

Just nu är vi på Teknikföretagen ute och frågar våra medlemsföretag vad som är viktigast för dem för att de ska kunna utveckla sina verksamheter, vässa sina erbjudanden, satsa på nya affärer och stärka sina medarbetare.

Våra medlemsföretag i Östergötland är en brokig skara företag med väldigt olika förutsättningar såsom storlek och marknader. Men tre punkter lyfts fram.

  • Utveckla möjligheterna till företagsnära lönesättning som ger utrymme att anpassa nivåerna efter de lokala förhållanden som råder i företaget.
  • Flexibilitet kring bemanning, visstidsanställning och arbetstidens förläggning för att kunna hantera de konjunktursvängningar som bolaget ställs inför.
  • Löneökningsnivåer som utgår från den svenska industrins internationella konkurrenskraft och som gäller som ett ”märke” för hela arbetsmarknaden.

Jag har stor respekt för att Unionen lyfter fram problemet med att det i dag finns anställda som upplever stress i sina jobb och svårighet att hitta balans mellan jobb och fritid. Att unga är oroliga för sin framtida pension. Det är verkligen inte bra, men samtidigt är inte kraftiga löneökningar vägen att gå för en ökad trygghet. Risken är att vi tvingar enskilda företag och dess anställda att springa ännu fortare för att få ihop kalkylen.

Redan i dag kan jag se ett problem med att kollektivavtalen blir allt dyrare. Det gör att nystartade företag vill stå utanför och att mindre företag ogärna anställer då de är rädda för att dra på sig en alltför stor fast kostnadsmassa. Konjunkturen på den svenska arbetsmarknaden svänger snabbt, inte minst för företagen inom industrin. Genom konkurrenskraftiga företag skapar vi verklig trygghet.

Parternas roll är lika viktig i dag som någonsin. Att genom den svenska modellen reglera branschspecifika frågor och hitta en rimlig balans där det enskilda företaget och den enskilda medarbetaren ges möjlighet att växa och må bra. Så att vi mår bra i Östergötland.

Annika Arpfors

regionchef Teknikföretagen Region Öst

 

Länk till artikeln i Corren hittar du här