Efterfrågan på yrkesutbildade överstiger antalet utbildningsplatser

Publicerad 22 januari 2015 Senast uppdaterad 12 februari 2015

Området teknik och tillverkning tillhör den grupp av tre utbildningsområden som tilldelats flest utbildningsplatser i den nya yrkeshögskolan. Trots det går det inte att vara nöjd. Antalet platser motsvarar inte på långa vägar utbildningsbehovet på arbetsmarknaden.

Det är dags att de politiska partierna inte bara pratar om att de vill satsa på yrkeshögskolan utan också skjuter till nödvändiga resurser för att trygga näringslivets kompetensförsörjning. Foto: Eva Lindblad

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu beslutat vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan med start 2015-2016. Av 1337 ansökningar beviljades 358. Det motsvarar ca 25 % av antalet ansökningar, en minskning med ca 8 procentenheter sedan 2014.

Yrkeshögskoleutbildningarna är av strategisk betydelse för teknikföretags kompetensförsörjning och branschens utveckling. Många företag har behov av yrkeshögskoleutbildad personal och har därför varit engagerade i ansökningsarbetet, valt att ingå i ledningsgrupper och är beredda att ställa LIA-platser till förfogande, berättar Torgny Martinsson, som arbetar med yrkesutbildningsfrågor på Teknikföretagen.

- Att så många ansökningar som lever upp till myndighetens högt satta kriterier får avslag, är väldigt olyckligt för våra medlemsföretag och kan ytterst påverka deras möjligheter att utvecklas.

En underdimensionerad yrkeshögskola får konsekvenser för hela samhället.

- Det är dags att de politiska partierna inte bara pratar om att de vill satsa på yrkeshögskolan utan också skjuter till nödvändiga resurser för att trygga näringslivets kompetensförsörjning.