Digitaliseringen avgör framtiden

Publicerad 23 november 2015

Digitaliseringens betydelse för industrins förnyelse är svår att förutse men allt talar för att den kommer att föra med sig nya möjligheter och utmaningar. Det handlar dels om hur produkter utvecklas, produceras och marknadsförs. Dels att den kommer att påverka service och eftermarknaderna. Tillsammans med den hela tiden ökande globaliseringen kommer vårt sätt att förbereda och förhålla oss till digitaliseringen att påverka Sveriges möjligheter att även framgent vara ett framgångsrikt industriland med högt välstånd.


I Teknikföretagens rapport Digitaliseringens betydelse för industrins förnyelse, visas hur digitaliseringen påverkar industrin och hur industrin använder digitaliseringen.

Rapporten beskriver hur en rad framgångsrika företag i Sverige förhåller sig till dess möjligheter och krav. I rapporten lyfts viktiga utmaningar och behov samt avslutar med rekommendationer om hur staten kan stödja industrins förnyelse i Sverige.

Bland de företag som medverkar i rapporten återfinns flera av Teknikföretagens medlemsföretag som t.ex. ABB, Atlas Copco, Bombardier, Electrolux, Ericsson, SAAB, Siemens, Tetra Pak, AB Volvo och ÅF.