Det behövs incitament som uppmuntrar kunniga lärare

Publicerad 29 januari 2015 Senast uppdaterad 12 februari 2015 av Li Ljungberg

Skolans parter ska bjudas in till möten för att uppnå bättre löneutveckling för lärare kopplat till kompetens och karriärutveckling, aviserade regeringen igår. Karriärvägar och löneutveckling kopplat till kompetens är viktiga delar, anser Teknikföretagen.

Om läraryrket status ska höjas och resultaten i naturvetenskap och teknik lyftas krävs att fler av de allra skickligaste och engagerade studenterna inom dessa ämnen väljer läraryrket, men då behöver det finnas incitament som premierar skickliga lärare. Foto: Eva Lindblad

En del av målsättningen med regeringens nationella samling är en bättre löneutveckling för lärare men kopplat till kompetens och karriärutveckling. Detta ska inte vara en del av den generella lönebildningen utan är specifikt kopplat till kompetens kring fortbildning och tjänsteutveckling enligt Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Det är positivt att kompetens och karriärutveckling diskuteras i insatserna kring lärare då vi ser ett stort behov av skickliga lärare ibland annat naturvetenskap och teknik säger Li Ljungberg som arbetar med utbildningsfrågor på Teknikföretagen.

– Kompetensväxlingen och kompetensbehoven i våra medlemsföretag framöver ställer stora krav på utbildningssystemet att erbjuda utbildning med hög kvalitet och skickliga lärare i naturvetenskap och teknik är mycket viktigt för att stärka undervisningen.

Lärarsituationen för de naturvetenskapliga ämnena och teknikämnet är mycket oroväckande. Få lärare examineras och behörighetsgraden bland befintliga lärare är låg. Det behövs dels insatser som stimulerar existerande lärare att stärka sina kunskaper men läraryrket måste också kunna attrahera fler, andra grupper av kompetenta individer.

– Om läraryrket status ska höjas och resultaten i naturvetenskap och teknik lyftas krävs att fler av de allra skickligaste och engagerade studenterna inom dessa ämnen väljer läraryrket, men då behöver det finnas incitament som premierar skickliga lärare. Det har varit mycket fokus på kvantiteten, att öka antalet lärare generellt i skolan men detta är inte ett likhetstecken med kvalitet, säger Li Ljungberg.

Teknikföretagen arbetar för en stärkt undervisning och konkurrenskraftiga utbildningar i teknik, naturvetenskap, och matematik och för förbättrad information kring karriärmöjligheter. Läs mer om våra förslag kring grundskolan här.