Den svenska konkurrenskraften hotad

Publicerad 30 november 2015 Kontaktperson: Lena Andersson

Det är bekymmersamt eftersom svensk industris arbetskraftskostnader är bland de högsta i världen. Detta måste förändras om vi ska klara av att behålla en framgångsrik exportindustri, skriver Lena Andersson och Annica Vestman, båda rådgivare för Region Mitt Teknikföretagen.

Lena Andersson och Annica Vestman, rådgivare Region Mitt.

Vi står inför en viktig avtalsrörelse, för dig som löntagare, för alla teknikföretag här i Värmland och för hela det svenska välfärdssamhället. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder, värdet av exporten motsvarar halva BNP. Industrin står för den största delen av denna export och är därmed helt avgörande för vår välfärd.

Sverige har haft ett stort försprång då vi tidigt byggde en framgångsrik högteknologisk industri, där vi redan från början bedrev global handel. Men så ser det inte ut i dag, världen har kommit i kapp. Till exempel Kina har på 30 år utvecklats till att bli en av världens största exportörer. Samma kompetens och teknologi finns nu tillgänglig över i stort sett hela världen. Ekonomi, handel och värdekedjor har blivit gränslösa. Sverige har inte längre något försprång.

Läs hela debattartikeln på Nya Wermlands-tidningen här.