Därför efterfrågar teknikföretag flexibla arbetsvillkor

Publicerad 12 november 2015

De svenska teknikföretagen möter en allt tuffare verklighet, enligt Anna Häller, företagsrådgivare på Teknikföretagen. Hon möter dagligen företag som oroar sig för att behöva skära ner eller flytta verksamheten utomlands.

Anna Häller, företagsrådgivare på Teknikföretagen.

Frågorna från medlemsföretag om arbetsbrist, neddragningar och krisöverenskommelser har ökat den senaste perioden, berättar Anna Häller, företagsrådgivare på Teknikföretagen. Anledningarna är flera, förklarar hon. Den internationella konkurrensen, konjunkturen och aktuella händelser i omvärden spelar in.

- Oljepriset, det som hänt på Volkswagen… vi har inte sett slutet än, säger hon.

Om företagen ska kunna behålla sin verksamhet i Sverige behövs en mer flexibel syn på anställning och lönesättning, menar hon.

- Det blir en viktig fråga i avtalsrörelsen. Vi har inte råd att öka kostnaderna eller bli mindre flexibla. Framförallt små och medelstora företag har det tufft i dag, säger hon.

En del medlemmar har redan flyttat verksamheten utomlands, bland annat till Slovenien på grund av för höga produktionskostnader i Sverige. De som ingår i en global koncern kan snabbare flytta sin verksamhet, framförallt vid överkapacitet inom koncernen, det blir en intern konkurrens om att få produktionen. Andra företag överväger uppsägningar.

- Jag pratade nyligen med ett större företag och de ville diskutera olika möjligheter att hålla nere kostnaderna då de hade svårt för att vinna internationella upphandlingar. De upplever en prispress från konkurrenter framför allt i USA och Tyskland och är oroliga för vad ett högt avtal för 2016 kommer att innebära för dem, förklarar Anna Häller. 

Orderingången är alltmer ojämn och företagen måste vara snabba på att räkna på offerter och vara beredda på att leverera snabbt för att vinna uppdraget. Det är då svårt för dem att arbeta med långsiktighet och framförhållning, produktionsbeläggningen ligger med några veckors framförhållning. De måste därför också fortsatt kunna ta in personal under arbetstoppar från bemanningsföretag eller visstidsanställa, menar Anna Häller. Flexibla arbetstider är också efterfrågat. 

- Det finns även en poäng med att se över reglerna för att lättare kunna ta in bemanningspersonal efter neddragningar vid arbetsbrist för att öka flexibiliteten, säger hon.