Dämpad inledning – inget lyft i konjunkturen

Publicerad 25 mars 2015

Ordertillväxten är dämpad för teknikindustrin i Sverige under första kvartalet. Den svagare ordertillväxten visar att efterfrågan på investeringsvaror internationellt är fortsatt låg. Kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft ligger i stort sett kvar på samma låga nivåer som tidigare.

Undersökningen omfattar uppgifter från 548 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 560 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent på export. Foto: Eva Lindblad

– Teknikföretagens barometer visar att året ordermässigt börjat svagare jämfört med utvecklingen i slutet av fjolåret. Att företagen rapporterar ett närmast oförändrat lågt utnyttjande av produktionskapaciteten och en låg efterfrågan på personal, indikerar att vi ännu inte har något lyft i konjunkturen, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Ett anmärkningsvärt resultat är att det inte är ett enda bland de större företagen (företag med fler än 500 anställda) som rapporterar någon brist på yrkesarbetare alls.

>

För leverantörsföretagen visas sammantaget en orderingång som sedan flera kvartal i stort sett ligger kvar på en låg nivå. Orderingången för leverantörer till bil- och till maskinindustrin ökar visserligen något, men samtidigt minskar orderingången för leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin. Även leverantörerna till elektroindustrin minskar sina order på hemmamarknaden och på export har ordertillväxten dämpats påtagligt.

Undersökningen omfattar uppgifter från 548 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 560 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent på export.