Begränsad tillväxt och färre jobb väntas

Publicerad 19 maj 2015

Efterfrågan i Europa förbättras visserligen något, men med dämpad marknadstillväxt på viktiga marknader som Norge, Kina, Brasilien och kanske även i USA blir efterfrågan sammantaget begränsad skriver Teknikföretagens ekonomer i sin nya konjunkturrapport.

Tillväxten för teknikindustrin väntas bli klart svagare än normalt så som förutsättningarna ser ut internationellt. För flertalet industribranscher räknar Teknikföretagen därför med att produktionsvolymen i år närmast ligger kvar på fjolårets låga nivå. Det finns i den bilden endast ett positivt undantag och det är personbilsindustrin som ökar produktionen i Sverige rejält under andra halvåret i år. En ökad bilproduktion ger också ökade volymer för många underleverantörer säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Med en sammantagen tillväxt i produktionen på låga två procent kommer vi dessvärre få se en fortsatt nedgång i antalet anställda. Teknikföretagens prognos är en minskning netto med 1,5 procent vilket motsvarar 4 – 5 000 anställda i de svenska verksamheterna. Nedgången sker i huvudsak på kollektivanställda medan antalet tjänstemän tvärt om väntas öka med cirka en procent. Bland delbranscherna väntas de största neddragningarna ske inom maskin- och metallvaruindustrin, avslutar Anders Rune.