Avtal 2016 – Industrins konkurrenskraft avgör

Publicerad 24 juni 2015

Avtalsförhandlingarna 2016 är viktigare än någonsin för att kunna stärka den hårt pressade industrins internationella konkurrenskraft. Därför har arbetsgivarorganisationerna inom industrin, Teknikföretagen, IKEM, TMF, Industriarbetsgivarna TEKO, Livsmedelsföretagen och SLA Grafiska företagen, tagit fram en gemensam skrift där vi beskriver läget och formulerar ett antal huvudsakliga målsättningar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Industrins konkurrenskraft avgör

Industrins konkurrenskraft avgör