Yrkesintroduktion i fokus på ministermöte

Publicerad 23 juni 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Yrkesintroduktion för en långsiktig kompetensförsörjning var huvudtemat när Teknikföretagen och IF Metall bjöd in arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson till frukostmöte.

Det finns ett stort rekryteringsbehov av kvalificerade yrkesarbetare, tekniker samt högskole- och civilingenjörer. Foto: Eva Lindblad

Ett minskat söktryck till industrin kombinerat med stora pensionsavgångar gör att det behövs fler vägar till arbete inom industrin. Det finns ett stort rekryteringsbehov av kvalificerade yrkesarbetare, tekniker samt högskole- och civilingenjörer. Det råder enighet kring det reguljära utbildningssystemet som det viktigaste rekryteringsunderlaget för industriutbildade. Men det räcker inte.

Teknikföretagen och IF Metall är överens om yrkesintroduktionsanställning som ett sätt att introducera unga yrkesarbetare.

– Fler teknikföretag måste nu ta ett större ansvar för sin, och industrins, långsiktiga kompetensförsörjning för att lösa rekryteringen av morgondagens yrkesarbetare, säger Åke Svensson vd för Teknikföretagen.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson berättade om regeringens satsningar på yrkesintroduktion, och de trepartssamtal som pågår mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om YA-jobb. Under mötet framkom att satsningarna med ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar, är en viktig fråga för samtliga politiska partier oavsett regering.

Ett företag som har goda erfarenheter av anställningsformen sedan tidigare är ABB Sverige. Redan 2011 anställde ABB 36 personer på yrkesintroduktion, varav 34 arbetar kvar inom företaget. Enligt personaldirektör Åsa Jackson anställer ABB i år ytterligare 37 unga på yrkesintroduktion på tre orter.

Kunskapsspridning om anställningsformen är fortsatt en prioriterad fråga för Teknikföretagen och IF Metall.

– Vi ser nu allt fler goda exempel på när unga får riktiga jobb inom en attraktiv framtidsbransch med hjälp av yrkesintroduktionsavtal, säger Anna Wärmé som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor och yrkesintroduktion på Teknikföretagen.

För att se film från företag som tillämpat yrkesintroduktionsavtal, och läsa mer om anställningsformen, klicka här.