Yrkesåret – när du vill stärka kompetensen

Publicerad 13 augusti 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 av Karin Fjell Hager

- Yrkesåret passar oss perfekt i det läge vi befinner oss med pensionsavgångar, teknikskifte och en positiv affärsplan. Det säger Tommy Lindgren, platschef på TitanX i Mjällby.

Yrkesåret ger unga människor en chans att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till att säkra industrins kompetensförsörjning. Foto: TitanX

TitanX utvecklar och producerar kylsystem till kommersiella fordon som lastbilar och bussar. Huvudkontoret ligger i Göteborg med produktionsenheter i Linköping, Mjällby, Jaguariuna i Brasilien samt Jamestown på den amerikanska östkusten.

I Mjällby är sedan en tid tillbaka tio ungdomar under utbildning/i praktik.
– De är väldigt taggade, berättar Tommy Lindgren.

En av anledningarna till att TitanX är med i Industrins Yrkesår är en kommande generationsväxling.

- Vi har en ganska hög medelålder och inom fem år kommer ett 60-tal personer att gå i pension.

En annan är teknikskifte.

– Inslaget av automation blir allt större. Då behöver vi få in yngre kompetens som förstår den tekniken. Något som kanske inte är så lätt om du är 60 år.

Dessutom ser framtidsutsikterna goda ut med en positiv affärsplan. Företaget kommer att behöva anställa fler för att klara efterfrågan.

Industrins Yrkesår är ett pilotprojekt från Teknikföretagen och IF Metall i samarbete med Arbetsförmedlingen. En testmodell där företag kan kombinera yrkesintroduktionsanställning med utbildningsinsatser. Med stöd av lokal överenskommelse kan företag anställa en person under 25 år till en månadslön av 75 procent av minimilönen. En förberedande grundutbildning i upp till 16 veckor säkerställer att personen är anställningsbar. Under anställning finns sedan möjlighet till ytterligare utbildning i upp till 16 veckor.

Yrkesåret ger unga människor en chans att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till att säkra industrins kompetensförsörjning. Hittills har det dock varit relativt trögt att få företag att gå in i Industrins Yrkesår. Kanske därför att man tror att det ska vara krångligt?

– Det kan jag inte hålla med om. Vi har bara positiva erfarenheter och det har varit lätt att samarbeta med alla inblandade parter, säger Tommy Lindgren.

– Självklart måste man se till att sätta av resurser så att ungdomarna har en varsin mentor. Men att sätta av tid för introduktion är ju något man alltid får göra när man anställer.

Artikel publicerad i vår e-tidning "t:". Läs tidningen här!