Vi vill se en exportstrategi med tydliga mål

Publicerad 27 oktober 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Teknikföretagen välkomnar regeringens ambition i statsbudgeten att ta fram en nationell exportstrategi, med särskilt fokus på små- och medelstora företag.

Dialog med och delaktighet från industrin och näringslivet är förutsättningen för ta fram en ändamålsenlig nationell exportstrategi. Foto: Eva Lindblad

– Det finns en stor potential för bättre samordning av de statliga insatserna för att främja export och internationalisering. Sverige är ett litet men starkt exportberoende land. Därför behövs en nationell sammanhållen strategi för att främja exporten, med tydliga och samverkande mål. I den bör också ingå en handlingsplan för tillväxtmarknader, säger Jennie Cato, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.

För att statens insatser ska vara effektiva behöver de också i högre grad utgå från företagens behov och önskemål.

– Dialog med och delaktighet från industrin och näringslivet är förutsättningen för ta fram en ändamålsenlig nationell exportstrategi.