Utlysning av forsknings- och innovationsprojekt i Produktion2030

Publicerad 9 juni 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Den 5 juni öppnade den första utlysningen för forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Utlysningen omfattar fyra projekt inom sex styrkeområden med en total finansiering på 25 miljoner kronor. Det innebär cirka 6,5 miljoner per projekt under två års tid.

Utlysningen riktar sig till konsortier av företag, universitet och högskolor samt forskningsinstitut i Sverige. Dessa ska ha förmåga och intresse av att i samverkan utveckla nya lösningar och bidra till målen i programmet. Foto: Eva Lindblad

Programmet Produktion2030, som Teknikföretagen är huvudman för, initierar forsknings- och innovationsprojekt och andra strategiska aktiviteter fram till 2016 som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri.

Finansiering riktas till Sveriges styrkeområden

Utgångspunkten för Produktion2030 är sex områden inom produktion där svenska tillverkningsföretag tillsammans med akademi och institut hävdar sig mycket väl internationellt. Den första utlysningen kommer att riktas mot samtliga dessa styrkeområden och totalt kommer fyra projekt att beviljas och dessa ska starta i december 2014. Styrkeområdena är:

1. Hållbar och resurseffektiv produktion
2. Flexibla tillverkningsprocesser
3. Virtuell produktionsutveckling och simulering
4. Människan i produktionssystemet
5. Produkt- och produktionstjänster
6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

– Forskningsprojekten ska resultera i pilotsystem, testbäddar eller demonstratorer inom ett valt styrkeområde. I projekten kan även nya metoder skapas eller metodutveckling genomföras. Projektens resultat ska testas och/eller verifieras i verklig industriell miljö inom projektets löptid, berättar Cecilia Warrol Ersson, programchef för Produktion2030.

Samverkan en del av lösningen

Utlysningen riktar sig till konsortier av företag, universitet och högskolor samt forskningsinstitut i Sverige. Dessa ska ha förmåga och intresse av att i samverkan utveckla nya lösningar och bidra till målen i programmet.

– Projektansökningarna bedöms i konkurrens av externa experter och Vinnova. Bedömarna utgår från ett antal viktade kriterier såsom potential, medverkande aktörer och genomförbarhet, säger Cecilia Warrol Ersson.

Sista ansökningsdag är 22 september och beslut om vilka projekt som får finansiering görs i slutet av november. I början av december ska de fyra beviljade projektet ha startat och dessa ska sedan ha avslutats senast den 31 december 2016.

Ett tjugotal projekt som gör nytta

Programmet Produktion2030 startade sommaren 2013 och inledningsvis finns åtta projekt med från start. I och med den första utlysningen kommer tolv forskningsprojekt pågå vid årets slut. 

– 31 december 2016 hoppas vi att cirka 20 forsknings- och innovationsprojekt är genomförda och att de implementerade i olika företag. Dessutom ska projektet bidra till utbildning och spridning av resultat till små- och medelstora företag, berättar Cecilia Warrol Ersson avslutningsvis.