Uppmärksammad inspirationskväll för tjejer

Publicerad 27 januari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

För att attrahera fler kvinnor till tekniska utbildningar har tjejer som studerar vid Dragonskolans Teknikcenter, certifierat Teknikcollege, skapat ett nätverk vid namn ”Tekniktjejerna”. Syftet är, förutom att knyta värdefulla kontakter och finna nya vänner, att gemensamt driva frågor som intresserar dem och även fungera som förebilder inför rekryteringen av fler tjejer till tekniska utbildningar.

Tekniktjejerna Amina Sibomana och Lina Juul intervjuas i P4 Västerbotten, länk till inslaget hittar du längst ner. Foto: Teknikcollege Botnia

Under de senaste åren har antalet tjejer som söker sig till tekniska utbildningar ökat, främst på högskola och universitetsnivå. Dock är andelen tjejer som söker en teknisk inriktning vid sitt gymnasieval fortfarande låg och de högre utbildningarna består, trots de senaste årens ökning, fortfarande generellt av en majoritet manliga studerande.

För att råda bot på detta anordnade Teknikcollege Bothnia och Dragonskolans Teknikcenter under hösten träffar för tjejer som studerar vid teknikprogrammet, industritekniska programmet samt el- och energiprogrammet. Under vårterminen kommer detta att följas upp med inspirationskvällar där de studerande får möta kvinnor som valt en tekniskt inriktad utbildning eller en karriär inom teknik och industri. Dessa inspirationskvällar ger tips, råd och inspiration inför framtiden. Representanter från lokala teknikföretag finns på plats för att berätta om karriärmöjligheter inom företagen.

Vårterminen startade med en föreläsning av Johanna Björklund, forskare och grundare av ett IT-konsultföretag och Sabina Sonning som arbetar som konsult inom IT-branschen. Ett tjugotal tjejer deltog och efter föreläsningen bjöds de på middag.

Inspirationsföreläsningarna kommer att varvas med workshops kring marknadsföring och kommunikation. Vilka marknadsföringsinsatser anser de deltagande tjejerna att man ska använda sig av för att rekrytera fler elever till tekniska utbildningar? Utgångspunkten är att det är studerande som går på de tekniskt inriktade programmen som är de bästa marknadsförarna både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv och tanken är att tjejerna i nätverket kan bidra som aktiva marknadsförare. De elever som idag läser vid de Teknikcollegecertifierade programmen är fantastiska ambassadörer för att sprida budskapet om fördelarna och möjligheterna med en teknisk utbildning.

Denna satsning för att öka andelen tjejer har varit möjlig tack vare Teknikföretagens bidrag till marknadsföringsinsatser inom Teknikcollege. Bidraget har möjliggjort att dessa träffar kan genomföras för ett så stort antal tjejer.

Initiativet har uppmärksammats av såväl radio som tidningar. Här kan du lyssna på ett reportage i Sveriges Radio.