Teknikföretagen välkomnar s-förslag om kunskapslyft

Publicerad 1 april 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Socialdemokraterna går till val på ett nytt kunskapslyft för att fler ska möjligheten att komplettera med en gymnasieutbildning. De föreslår också ett permanent Yrkesvux, en yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Teknikföretagen är positivt till förslagen.

Yrkesvux gör att fler kan byta yrkesinriktning och komplettera sin kompetens efter arbetsmarknadens behov. Foto: Eva Lindblad

–Våra medlemsförertag blir allt mer kunskapsintensiva och utbildningsnivån bland de anställda stiger kontinuerligt. Numera är utbildning på gymnasienivå ett lägsta krav för anställning i ett teknikföretag. Därför välkomnar vi socialdemokraternas förslag om ett nytt kunskapslyft, säger Tobias Eriksson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Yrkesvux gör att fler kan byta yrkesinriktning och komplettera sin kompetens efter arbetsmarknadens behov.

– Vi tycker att detta är ett bra verktyg för att underlätta medlemsföretagens rekrytering. Därför har vi länge arbetat för att regeringen inte ska lägga ned Yrkesvux efter 2013 och tycker att det är bra att socialdemokraterna satt ned foten i frågan.

Teknikföretagen driver  också på för att yrkesvuxförordningen ska göras om så att större fokus läggs på förutsättningar för omställning och arbetsmarknadsrelevans istället för dagens fokus på tidigare utbildningsbakgrund.

– Det är helt avgörande för att utbildningen ska leda till jobb i så stor utsträckning som möjligt, säger Tobias Eriksson.