Teknikföretagen tar itu med infrastrukturen

Publicerad 5 september 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Det är trångt på svenska rälsar och vägar. Och i flaskhalsar som Göteborgs hamn förlorar produkter dyrbar tid på väg till kund. Nu intensifierar Teknikföretagen sitt arbete för bättre infrastruktur.

En väl fungerande infrastruktur är viktig för teknikföretags konkurrenskraft. Inte bara för att hålla vad man lovat sina kunder och också för att den egna produktionen inte ska bli stående när komponenter fastnar på vägen. Foto: Eva Lindblad

– Kapacitetsbristen och flaskhalsarna är särskilt kostsamma för våra medlemsföretag. Varornas värde är högt och leverans i rätt tid är ofta minst lika viktigt som priset på transporten, säger Maria Sandqvist, verksamhetsansvarig Produktkrav och miljö på Teknikföretagen.

– Det behövs också stora investeringar för att arbetspendlingen ska fungera bra. Bättre vägar och järnvägar gör det lättare att ta sig till och från jobbet eller studierna. Och underlättar därmed företagens kompetensförsörjning.

En väl fungerande infrastruktur är viktig för teknikföretags konkurrenskraft. Inte bara för att hålla vad man lovat sina kunder och också för att den egna produktionen inte ska bli stående när komponenter fastnar på vägen. Många företag, såväl i storstadsregionerna som på landet, vittnar om problem med såväl gods- som persontransporter och Teknikföretagen kommer därför nu att lägga mer resurser på att driva frågan framåt.

– Vi har redan satt igång en utredare som tittar på vad som är mest angeläget att ändra på ur medlemsföretagens perspektiv, säger Maria Sandqvist.

Teknikföretagen vill inte bara se ökade investeringar utan också att ny teknik kommer till användning när infrastrukturen ska utvecklas. Sedan tidigare arbetar Teknikföretagen i infrastrukturfrågorna tillsammans med processindustrin, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. Men nu lägger Teknikföretagen alltså grunden för ett eget och mer intensivt arbete med infrastrukturfrågorna.

– Regering och riksdag har beslutat om Nationell Transportplan 2014-2025 där man vart fjärde år tar beslut om kommande fyra års investeringar. Teknikföretagen kommer att vara än mer involverat i utvecklingen och genomförandet av den planen framöver, säger Maria Sandqvist.

Artikel från vårt e-magasin t: som du kan läsa här. Tidningen finns också som app för platta och mobil i AppStore och på Google Play.