Teknikföretagen och Almega vill utveckla svensk tjänsteinnovation

Publicerad 2 juni 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Teknikföretagen och Almega har tagit ett gemensamt initiativ för att stärka Sveriges och svenska företags förutsättningar att bedriva en konkurrenskraftig tjänsteutveckling i Sverige. Nyligen presenterade de därför sitt förslag till en strategisk agenda för tjänsteinnovation i Sverige.

För att nå målet att Sverige ska vara världsledande inom utveckling av tjänsteerbjudanden som säkerställer hållbar konkurrenskraft för företagen och skapar nya jobb behövs en omställning från en varufokuserad logik till en tjänstelogik med kundvärde i fokus. Foto: Eva Lindblad

– Sverige har en unik position och potential att skapa en internationellt konkurrenskraftig miljö för kompetens kring utveckling av tjänsteerbjudanden. En nationell kraftsamling, till exempel i form av ett strategiskt innovationsområde, skulle bidra till att ny kunskap kring tjänsteinnovation utvecklas i samverkan mellan akademi och företag, säger Peter Johansson, verksamhetsansvarig för forskning och innovation på Teknikföretagen.

För att nå målet att Sverige ska vara världsledande inom utveckling av tjänsteerbjudanden som generar kvalitet och värde för kunden, säkerställer hållbar konkurrenskraft för företagen och skapar nya jobb behövs enligt Teknikföretagens och Almegas agenda en omställning från en varufokuserad logik till en tjänstelogik med kundvärde i fokus. Man presenterar också en handlingsplan för att nå dit och de tre första stegen är:

1. Etablera mötesplatser för tjänsteinnovation i Sverige
2. Samordna landets kunskapsutveckling kring tjänster
3. Kunskapsutveckling mellan akademi, institut, intermediärer och företag

Vill du veta mer? Agendan i sin helhet kan du läsa här.