Tapp i teknikhandeln men företag som expanderar utomlands klarar sig bättre

Publicerad 5 maj 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Teknikföretagen har i en ny rapport ” Svensk teknikhandel i en växande värld” undersökt hur handeln med teknik utvecklats sedan 1995. Resultaten visar på en i många fall dramatisk förändring både för Sverige, men också för flertalet andra högkostnadsländer.

Problemet för Sverige och andra högkostnadsländer är att de inte hängt med på hemmaplan i den globala tillväxten. Däremot följer stora svenska multinationella bolag väl med i den globala ekonomiska tillväxten. Foto: Eva Lindblad

Lågkostnadsländer, framför allt Kina, har på relativt kort tid gått från låg nivå till dagens 40 procent av den globala handeln med teknikvaror. Kina är sedan 2008 världens enskilt största exportör av teknik. Inom tele och elektronik har Kina t ex ökat sin andel av världshandeln från dryga 4 procent år 2000 till hela 30 procent.

Problemet för Sverige och andra högkostnadsländer är att de inte hängt med på hemmaplan i den globala tillväxten. Däremot följer stora svenska multinationella bolag väl med i den globala ekonomiska tillväxten.

En viktig förklaring är just det höga kostnadsläget. Men det finns också undantag. Länder som Tyskland, Österrike och Sydkorea har i stort sett hållit ställningarna.

Rapporten innehåller fakta om teknikhandeln med varor som inte tidigare sammanställts på ett så komplett sätt som här. Rapporten visar också att fler länder har blivit specialiserade i sin export av teknikvaror och därmed att den internationella konkurrensen har intensifierats.