Sverige ger Tyskland match om standarder

Publicerad 9 maj 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Snart presenterar Standardiseringsförbundet Sveriges första standardiseringsstrategi, som ska ge svenska intressen större internationell tyngd och stärka konkurrenskraften. Teknikföretagens Stina Wallström har lett arbetet.

Viktigast för teknikföretag är att Sverige i alla sammanhang verkar för globala standarder. Regionala och nationella standarder blir i praktiken handelshinder. Foto: Eva Lindblad

Varför behöver Sverige en standardiseringsstrategi?

– Standarder betyder makt. Mycket lagstiftning är kopplad till standarder och de blir ofta marknadsnormerande. Detta har andra länder tagit fasta på men Sverige har inte haft någon strategi, säger Stina Wallström.

Tyskland har varit en särskilt tongivande aktör som arbetat mycket strategiskt och med fullt fokus på sin egen konkurrenskraft. I praktiken har det inneburit att landet tagit befälet i de standardiseringsprojekt som identifierats som viktiga för tysk industri. Sydkorea är ett annat land som varit mycket framgångsrikt. Bland annat har de lyckats lyfta flera hundra nationella IT-standarder till global nivå.

– Både Tyskland och Sydkorea har nationella standardiseringsstrategier och de har visat hur långt man kan nå om landets företrädare för näringsliv, samhälle, standardisering och akademi drar åt samma håll.

– Standardisering är större än industrin och enskilda företag. Det är viktigt att myndigheter inte bara tillämpar standarder utan också engagerar sig i hur de ska se ut. Och att vi agerar tillsammans för svenska intressen. Strategin kommer att underlätta samverkan.

Stina Wallström hoppas att den nya strategin ska ge en nystart åt Sveriges standardiseringsarbete. Framförallt genom att myndigheter i större utsträckning deltar i det internationella arbetet. Det har varit ett starkt önskemål från i stort sett alla företag som gett sin input under det år som strategin arbetats fram.

Detta är ett sammandrag av en längre artikel publicerad i vår e-tidning t:Läs hela artikeln här.