Sverige bör ta efter EU:s forsknings- och innovationspolitik

Publicerad 9 januari 2014 Senast uppdaterad 3 november 2014

Från och med årsskiftet fokuserar EU:s forsknings- och innovationssatsningar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter. Teknikföretagen är positiv till den nya inriktningen på EU:s forsknings- och innovationsprogram.

Tillsammans står svenska teknikföretag för var tredje svensk forskningskrona. Foto: Eva Lindblad

– Detta tydliga fokus på behovsbaserad forskning och innovation måste också styra Sveriges fördelning av forskningsresurser när nästa forsknings- och innovationsposition kommer 2016. Då kan industrins deltagande i EU-forskningen öka och Sverige ta större del av EU:s forskningssatsningar, säger Peter Johansson, forskningspolitiskt ansvarig på Teknikföretagen.

Teknikföretagen vill att statens forskningsinvesteringar utgår från de utmaningar som samhället står inför och där Sverige dessutom har en världsledande industri. Teknikföretagen vill också se fler strategiska innovationsområden, SIO, där industrirelevanta forskningsresultat kan testas under verkliga förhållanden i en demonstrator eller ett demonstrationsprojekt.  

– Det är nödvändigt för att forskningsresultaten ska kunna nå ut på marknaden som nya varor och tjänster, säger Peter Johansson.

Teknikföretagens 3 700 medlemsföretag med närmare 300 000 anställda står för nära hälften av den svenska varuexporten. Därtill är ungefär en tredjedel av tjänstexporten direkt kopplad till industrins varuexport.  Tillsammans står svenska teknikföretag för var tredje svensk forskningskrona och många av de multinationella teknikföretagen bedriver fortfarande huvuddelen av sin forskning och utveckling, FoU, i Sverige, trots att de här har en liten hemmamarknad.

Läs mer om Horisont 2020 på Vinnovas hemsida.