Svag start på det första kvartalet

Publicerad 9 april 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

I fjol vid den här tiden skrev vi att 2013 hade inletts svagt. Denna rubrik hade uppenbarligen inget bäst-före datum. Så vi upprepar den, skriver Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist när han summerar teknikindustrins första kvartal 2014.

Sveriges teknikexport kommer se både bra och dålig ut under första kvartalet 2014 i år, när väl siffrorna dyker upp. Foto: Eva Lindblad

Det tar en stund att samla in ekonomiska data och hittills finns i bästa fall lite preliminärt utfall i offentlig ekonomisk statistik både i Sverige och i andra länder till och med februari. Bilden är ändå relativt klar för hur det första kvartalet gestaltat sig.

Exporten har parkerat på 42 Mdr

Sveriges teknikexport kommer se både bra och dålig ut under första kvartalet 2014 i år, när väl siffrorna dyker upp. Exporten kommer se bra ut i jämförelse med första kvartalet i fjol då nivån var låg. Men samtidigt har teknikexporten fastnat runt 42 Mdr per månad (säsongrensat) för perioden sept-13 – jan-14 (senaste uppgift). Vi räknar med att den bara ökar i ringa omfattning från denna nivå per månad under såväl resten av första kvartalet som resten av första halvåret.

Att den inte kommer så mycket högre har bl.a. sin förklaring i att efterfrågan för maskinindustrin, eller Sveriges i särklass största exportbransch av alla kategorier varor och tjänster, är otillfredsställande. Samtidigt avtar exporten av tunga fordon efter tillfälliga ”miljöleveranser” i slutet av förra året. Å andra sidan finns det varor och branscher utöver tunga fordon och maskiner med lite bättre efterfrågan som gör att exportvärdet för dessa växer något. Men totalt förväntas inte så mycket hända, tyvärr.

Sammantaget talar däremot en trevande återhämtning i EU för att vi kan nå 43-44 Mdr i teknikexport per månad under andra halvåret i år.

Produktionen har parkerat på index 90

Hand i hand med exporten, som alltså varit relativt stabil sedan i höstas, har också produktionsnivån sammantaget hållit sig stabil men med variationer mellan teknikindustrins delbranscher.

Produktionsnivån var sammantaget tillfälligt hög under sommarmånaderna i fjol. Medan tillverkare av motorfordon successivt drog upp nivån ytterligare något efter sommaren, för att hinna med rushen från ”avgaskunder”, föll produktionsnivån (säsongrensat) med sju procent för maskinindustrin perioden sept-13 – dec-13 jämfört med juni-13 – augusti-13. För tillverkare av elmaskiner föll också produktionsnivån något samma period.

Perioden jan– feb-14 (senaste uppgifter) visar endast en marginellt ökad produktionsnivå med några tiondels procentenheter för teknikindustri sammantaget jämfört med sista kvartalet i fjol. Produktionsnivån har minskat för motorfordonsindustrin i början av 2014 jämfört med sista kvartalet i fjol vilket också en del stora företag i denna bransch planerat. Produktionsnivån har hållit sig stabil för maskinindustrin, minskat något för elmaskiner medan den ökat något för metallvaruindustrin. Sammanfattningsvis har nivån alltså rört sig marginellt i början av 2014 jämfört med Kv-4 i fjol. Produktionsnivån ligger och pendlar runt index 90.

Exporten för teknikföretag uppgår i genomsnitt till 2/3 av försäljningen. Exklusive den hemmaorienterade metallvaruindustrin (som till stor del har indirekt export) exporteras 80-100 procent beroende på bransch och produkt. Den internationella efterfrågan får därmed som vanligt stor inverkan på utvecklingen. Vi räknar således med ett bättre andra halvår i år, bl.a. om FIS-länderna (Frankrike, Italien, Spanien) piggnar till något. Mot detta står en avtagande tillväxt med risk för kontraktion i Brasilien och Ryssland.

Läs mer om utvecklingen under det första kvartalet här.