Stipendium till 50 utvalda tekniklärare

Publicerad 19 december 2014 Senast uppdaterad 12 februari 2015

Tekniklärare över hela Sverige får en tidig julklapp i år. Teknikföretagen delar nu ut 50 stipendium à 10 000 kronor som ska användas till teknikundervisningen på mellanstadiet. – Vi fick in oerhört många ansökningar som visar på ett stort engagemang hos tekniklärarna i landet, berättar Emma Sabel vid Teknikföretagen.

Undervisningen i teknik varierar kraftigt i landet och ämnet integreras ofta inom andra ämnen. Många hävdar fortfarande att teknikämnet är nytt och behöver tid att etableras men det resonemanget håller inte när ämnet nu funnits i hela 20 år. Foto: Eva Lindblad

Praktiskt material, nya läroböcker, programmerbara legorobotar och 3D-skrivare är några saker som stod högt på önskelistan hos de tekniklärare som ansökte om Teknikspanarnas stipendium i december. 50 av lärarna kommer nu kunna köpa in sitt önskematerial och lyfta sin teknikundervisning till nya höjder under 2015. 

– Alla ansökningar som kommit in bekräftar det som våra undersökningar visar, att engagemanget hos landets tekniklärare är stort samtidigt som resurserna är mycket knappa. Vissa lärare har inget praktiskt material alls att jobba med i sin undervisning och måste därför länsa det egna garaget inför varje lektion, säger Emma Sabel som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

”Stipendiet betyder mycket för oss”

Carin Henrysson vid Björkö skola i Vetlanda är en av lärarna som mottar stipendiet. Hon kommer att använda pengarna till att bygga upp en teknikverkstad.

– Stipendiet betyder hur mycket som helst för oss! Vi är en liten skola med liten tillgång till teknikmaterial och där läromedlen inte alltid är aktuella, säger Carin Henrysson till Vetlanda-Posten.

En del av pengarna ska också användas till en utflykt till Upptech i Jönköping, ett teknikens hus där man kan experimentera inom teknik och naturvetenskap. Detta besked fick barnen att jubla.

–  De hoppade och applåderade. Det blev en riktig julklapp!

Teknikämnet firar 20 år

Stipendiet delas ut genom Teknikföretagens skolprojekt Teknikspanarna. Projektet har drivits i tio år och syftar till att stärka teknikundervisningen och utveckla barnens teknikintresse genom koppling till verkligheten i teknikföretag. Stipendiet infördes i år för att uppmärksamma att teknikämnet nu varit obligatoriskt i grundskolan i 20 år.

– Undervisningen i teknik varierar kraftigt i landet och ämnet integreras ofta inom andra ämnen. Många hävdar fortfarande att teknikämnet är nytt och behöver tid att etableras men det resonemanget håller inte när ämnet nu funnits i hela 20 år, säger Emma Sabel.

En av lärarna skriver i sin ansökan: ”Vi möts ständigt av besparingskrav inom skolans verksamhet. Teknikämnet har enligt oss varit eftersatt, både resursmässigt och statusmässigt. Detta vill vi förändra på vår skola. Så detta stipendium skulle hjälpa och betyda mycket för oss i vårt förändringsarbete.”

”Teknik måste prioriteras”

– Det har varit både inspirerande och frustrerande att läsa igenom alla ansökningar. Inspirerande för att det finns så många drivna lärare i landet med massor av roliga idéer för teknikundervisningen. Frustrerande för att dessa lärare begränsas av bristen på resurser. Kommunerna måste nu ta tag i teknikämnet och prioritera upp det, både genom fortbildning av lärarna och bättre undervisningsmaterial, menar Emma Sabel.

Teknikföretagen kommer att fortsätta dela ut stipendier även nästa år.
– Det är ett sätt för den svenska teknikindustrin att bidra till skolan. Fler unga med teknisk kompetens behövs om vi i Sverige ska ha konkurrenskraftiga företag även i framtiden, säger Emma Sabel.

 Läs mer om Teknikspanarna på www.teknikspanarna.se