Stärkt industri vid horisonten

Publicerad 30 januari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Nu har EU-kommissionens omfattande satsning på forskning och innovation ”Horisont 2020” lanserats i Sverige. Förhoppningen är att programmet ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och hitta lösningar på samhällsutmaningar relaterade till bland annat klimat och effektiva transporter.

Foto: Eva Lindblad

Den 1 januari startade EU-kommissionens omfattande satsning på forskning och innovation ”Horisont 2020”. EU:s medlemsländer har enats om att gemensamt lägga cirka 80 miljarder euro i det nya ramprogrammet.

På onsdagen lanserades programmet officiellt i Sverige med Robert-Jan Smits, Generaldirektör för Forskning och innovation på EU-kommissionen. Ett svenskt perspektiv på Horisont 2020 presenterades av forskningsminister Jan Björklund.

Från industrin deltog bland andra Helena Malmqvist, Head of External Research Collaborations vid ABB. Horisont 2020 har en stor potential särskilt när det gäller förenklingar, menade hon. ABB:s erfarenheter av den Private Public Partnership som finns med fokus på Robotik är positiva. Helena Malmqvist lyfte även fram den EIT/KIC (Knowledge Innovation Community) som finns med fokus på InnoEnergy. Ambitionen för EIT är att koppla samman utbildning, forskning och innovation, vilket ABB ser som mycket positivt.

Urban Wass, Senior Vice President, Research & Innovation Policy på AB Volvo, konstaterade att medverkan i EU-program är ett bra verktyg om man vill vara världsledande. Han lyfte fram tre skäl för att delta i Horisont 2020:

1. Högre kvalitet: Ett grundläggande och viktigt skäl för att delta i EU:s forskningssamarbete.

2. Mer forskning: Vi får dels en delfinansiering, dels en större utväxling till den egna forskningen.

3. Aktörssamverkan: Ett bra sätt att arbeta med komplexa problem i samverkan med andra.

Sammanfattningsvis ser industrin att EU-programmet Horisont 2020 ger möjligheter att samla flera intressenter och tillsammans adressera gemensamma problem. Detta ger stärkt konkurrenskraft för industrin och lösningar på samhällsutmaningar, såsom klimat och effektiva transporter m m.