Standardavtalet NMO13 i engelsk version

Publicerad 10 februari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Nu finns ”allmänna bestämmelser för montageledning och idriftsättning av mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning på den nordiska marknaden” översatta till engelska, NMO 13 E.

Översättningen är bland annat avsedd att användas när utländska moderbolag vill ta del av de avtalsvillkor som dotterbolag ingår på den nordiska marknaden. Foto: Eva Lindblad

NMO 13 är avsett att användas då ett företag (beställaren) anlitar ett annat företag (uppdragstagaren) för att leda och övervaka montage och idriftsättning av utrustning som tillhör beställaren. Uppdraget behöver inte avse både montage och idriftsättning. Grundförutsättningen är dock att det är beställarens personal som utför det fysiska arbetet, men under uppdragstagarens ledning. 

NMO 13 är tillämpligt såväl när utrustningen som omfattas av uppdraget sålts av uppdragstagaren som av annan leverantör. Uppdraget i NMO 13 utförs på löpande räkning. Observera att det geografiska tillämpningsområdet är Danmark, Finland, Norge och Sverige. Översättningen är bland annat avsedd att användas när utländska moderbolag vill ta del av de avtalsvillkor som dotterbolag ingår på den nordiska marknaden.

Bestämmelserna har tagits fram av Teknikföretagens affärsjurister tillsammans med kollegorna på de nordiska branschorganisationerna. NMO 13 och NMO 13 E finns i elektronisk form i vår abonnemangstjänstStandardavtal online. Bestämmelserna kan också beställas i pappersform från Lamanica Logistikservice.