(S)kuggregeringen öppnade Industriområdet

Publicerad 1 juli 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Teknikföretagen frågade nyligen ut de socialdemokratiska ministerkandidaterna Ibrahim Baylan, Ylva Johansson och Jennie Nilsson vid ett seminarium på Gotland. Seminariet drog mycket folk och gav också en del intressanta besked.

Plockepinn eller strategi?
- En av regeringens viktgaste uppgifter i höst är att ta fram en industristrategi. Att ta ett helhetsgrepp och ge företagen förutsättningar att göra det de gör bäst, inledde Eva Wigren, chef ör avdelningen för industriell utveckling på Teknikföretagen.

Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson, höll inte med om att socialdemokraterna hade en plockepinnpolitik. Där det finns en mängd förslag men där inga verkligen angriper grundproblemen.
- Det behövs en strategisk samverkan i Sverige. Det har tidigare varit en styrka och gett många av dagens företag en möjlighet att växa sig starka.

Dialog viktigaste löftet
För socialdemokraterna ter sig löftet om en kontinuerlig dialog med näringslivet vara viktigare än de enskilda åtgärdsförslagen. 
- Vi vill samtala vidare med näringslivet. Samverka, identifiera gemensamma problem och hitta lösningar, sade Jennie Nilsson.

Socialdemokraterna vill tillsätta ett Innovationsråd om de får bilda regering. Men vad hindrar det att bli ännu en diskussionsklubb i stil med Globaliseringsrådet och Framtidskommissionen?
- Vi har ingen fungerande innovationskedja idag. Därför behövs ett råd som leds av statsministern. Högre status än så kan inte en fråga få, svarade Jennie Nilsson.

Skolan är en ödesfråga
- Skolan är den stora ödesfrågan. Vi har en lärarkris med knapp en sökande per plats. Lärarna behöver en bättre arbetsmiljö, bättre lön och kompetensutveckling.  Vi borde kunna ta oss i kragen och vända på läraryrket, sade Ibrahim Baylan och efterlyste en nationell samling för utbildningspolitiken.

Han passade också på att ge en känga åt blockpolitiken. 
- Den har inte tjänat Sverige väl. Den är ett påhitt av moderaterna för att göra dem till ett statsbärande parti. Utbildningspolitiken är ett exempel där hade vi annars kunna hitta breda lösningar.

Mer nytta av svensk forskning
Apropå balansen mellan grund- och tillämpad forskning gav Ibrahim Baylan ett tydligt besked om att det behövs mer samverkan med näringslivet.
- Vi behöver både och. Både tillämpad forskning och grundforskning. Det behövs nya incitament i forskningsvärlden. Samverkan behöver bli en indikator när staten fördelar forskningsresurserna. Samverkan med näringslivet.

Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb
Ylva Johansson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, beskrev matchningsproblematiken på den svenska arbetsmarkanden och föreslog att Arbetsförmedlingen skulle få ett nytt uppdrag.
- Arbetsförmedlingen ska inte vara ett socialkontor light. Deras huvuduppgift ska vara att tillsätta lediga tjänster. Idag är uppdraget mer att hjälpa dem längst bort från arbetsmarkanden. Det finns inga vinnare på en sådan politk. Vi har inte råd med en icke fungerande arbetsmarknad i Sverige, sade hon bland annat.