Skolan behöver mindre snack och mer verkstad

Publicerad 14 maj 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

– Vi är inte svaret på problemen i skolan, men vi vill bidra med en pusselbit. För oss är det jätteviktigt att vara en organisation som faktiskt gör någonting. Den svenska skolan behöver fler ”görare”, inte fler tyckare, säger Ida Gidlund Karlberg, CEO för Teach for Sweden.

För att få en mer likvärdig skola måste statusen på läraryrket höjas och fler attraheras till det. Foto: Eva Lindblad

Teach for Sweden är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att alla barn, oavsett bakgrund, ska få samma chans att utvecklas på bästa sätt.

Störst betydelse för hur elever lyckas i skolan är föräldrarnas utbildningsnivå, berättar Ida Gidlund Karlberg. Statistik från Skolverket visar att bland elever med lågutbildade föräldrar var drygt 55 procent behöriga att söka in på högskoleförberedande program 2012. Motsvarande siffra för elever med högutbildade föräldrar var 92 procent. Denna skillnad är tydlig redan i årskurs 3 och särskilt i de nationella proven i matematik.

– Vi har en situation i Sverige där företagen ropar efter kompetens och får söka den utomlands. Vi borde kunna ta till vara den fantastiska kompetens som faktiskt finns här. Dessutom blir det väldigt dyrt för samhället att ha de här barnen som redan från början inte får samma chans.

För att få en mer likvärdig skola måste statusen på läraryrket höjas och fler attraheras till det, säger Ida Gidlund Karlberg.

– Vi har en fantastisk läroplan, men vi behöver stärka professionen och lyfta hela yrkeskåren. Många vill gärna lägga allt ansvar på skolan. Men tro mig, de sliter, vi måste in med fler som vill kämpa.

Detta är ett sammandrag av en längre artikel publicerad i vår e-tidning t:. Läs hela artikeln här.