Scientix lyfter teknikämnet i Europa

Publicerad 27 oktober 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Scientix är ett EU-finansierat projekt som fokuserar på teknik, naturvetenskap och matematik i skolan. I helgen samlades fler än 600 lärare och andra intressenter från hela Europa till en informativ Scientix-konferens i Bryssel. Fyra delegater från Teknikföretagen och Teknikcollege fanns på plats.

Scientix startades av EU-kommissionen 2009 och fokuserar på ”STEM-ämnena”, d.v.s. ”Science, Technology, Engineering and Mathemathics”. Teknikföretagen är nationell partner till Scientix i Sverige. Foto: Eva Lindblad

– Konferensen var fullspäckad med föreläsningar, workshops och paneldiskussioner. Det var särskilt intressant att ta del av alla spännande projekt som pågår runt om i Europa eftersom vi driver ett antal skolprojekt själva, berättar Tobias Eriksson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor vid Teknikföretagen.

Tobias var själv inbjuden till att delta i en paneldiskussion som handlade om samverkan mellan skola och industri.  

– Så mycket till diskussion blev det inte eftersom alla var rörande överens om hur viktigt det är med samverkan mellan skolor och företag. Vi kunde istället dela med oss av positiva erfarenheter och utvecklingsmöjligheter, berättar Tobias Eriksson.

Ett gott exempel som väckte stor nyfikenhet var Teknikcollege som representerades av kanslichef Adela Martinovic under konferensen. 

– Teknikcollege är på många sätt en unik samarbetsform som får många att höja på ögonbrynen. Den typen av samverkan mellan skolor, kommuner och företag som vi har i Teknikcollege är inte särskilt vanlig i Europa, avslutar Adela Martinovic.


Scientix startades av EU-kommissionen 2009 och fokuserar på de så kallade ”STEM-ämnena”, d.v.s. ”Science, Technology, Engineering and Mathemathics”. Precis som i Sverige ser många europeiska länder ett minskat intresse för dessa ämnen hos barn och unga. Samtidigt bedrivs hundratals projekt i hela Europa för att stärka dessa ämnen i skolan. Syftet med Scientix är att samordna alla projekt så att fler inom skolans värld kan ta del av dessa. Teknikföretagen är nationell partner till Scientix i Sverige.