Samsyn kring yrkesintroduktion på industriseminarium

Publicerad 8 december 2014 Senast uppdaterad 12 februari 2015

Yrkesintroduktion för en långsiktig kompetensförsörjning var huvudtemat när Teknikföretagen, IKEM och Industriarbetsgivarna tillsammans med IF Metall samlade medlemsföretag och intressenter i Göteborg den 3 december.

Samverkan inom ramen för Teknikcollege är det enskilt viktigaste arbetet för att öka intresset för industrirelevanta utbildningar och yrken inom industrin, samt höja kvalitén på dessa utbildningar.Foto: Eva Lindblad

För få sökande till industritekniska utbildningar tillsammans med stora pensionsavgångar gör att det behövs fler vägar till arbete inom industrin. Det finns ett stort rekryteringsbehov av kvalificerade yrkesarbetare de kommande åren. Samverkan inom ramen för Teknikcollege är det enskilt viktigaste arbetet för att öka intresset för industrirelevanta utbildningar och yrken inom industrin, samt höja kvalitén på dessa utbildningar. Men utbildningssystemet räcker inte till för att tillgodose industriföretag med den kompetens som behövs.

Såväl arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer inom industrin är överens om yrkesintroduktionsanställning som ett strategiskt verktyg för att introducera unga yrkesarbetare.

– Utifrån de utmaningar vi har inom kompetens och attraktivitet för industrirelevanta yrkesutbildningar måste fler företag ta ett ännu större ansvar för sin långsiktiga kompetensförsörjning i Sverige. I en vidare mening handlar det även om att behålla en fortsatt stark industri med produktion i Sverige, säger Åke Svensson vd för Teknikföretagen.

Några företag som gärna marknadsför yrkesintroduktionsanställning som en del i sin kompetensstrategi är Ellco Food, Draka Kabel och Uddeholm.
Under konferensen framkom att statliga satsningar och ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställning tas emot mycket positivt samtidigt som det inte är avgörande när företag väljer att anställa på yrkesintroduktion och erbjuder kvalitativa introduktions- och handledarinsatser för unga.

Bland de medverkande fanns bland andra: Åke Svensson, vd Teknikföretagen, Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Jonas Hagelqvist, vd IKEM, Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, Jimmie Ågren, Ellco Food, Stefan Milesson och Anders Sjöland, Draka Kabel, Ellen Myrén Scott, Christer Hollsten och Olle Ronacher, Uddeholm.

Teknikföretagen kommer tillsammans med övriga industriorganisationer och 
IF Metall att fortsatt sprida exempel på företag som har god erfarenhet av anställningsformen. Och på olika sätt arbeta för yrkesintroduktionsavtal som en attraktiv möjlighet för att anställa unga yrkesarbetare.

– Industrin står idag för merparten yrkesintroduktionsanställningar av de branscher som tecknat yrkesintroduktionsavtal, men vi hoppas att fler teknikföretag ser avtalet som ett effektivt komplement till det reguljära utbildningssystemet. Och att unga inser att anställningsformen möjliggör riktiga jobb i en attraktiv framtidsbransch, säger Tobias Eriksson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

För att se film från företag som tillämpat yrkesintroduktionsavtal, och läsa mer om anställningsformen – besökwww.teknikforetagen.se/yrkesintroduktion.