Samhällsutmaningar ska mötas genom hållbar produktion

Publicerad 24 februari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

”Produktion2030” är ett strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige. Programmet, som koordineras av Teknikföretagen, omfattar bland annat finansiering av forsknings- och innovationsprojekt och satsningar på utbildning, små och medelstora företag samt ökad mobilitet mellan industri, akademi och institut. Målet är att Sverige till år 2030 är ett av världens främsta länder för hållbar produktion.

Den första utlysningen för forsknings- och innovationsprojekt inom programmet öppnar den 1 juni 2014. Foto: Eva Lindblad

– Sverige är då också förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster. År 2030 har arbete inom svensk produktionsindustri hög status och är ett attraktivt utbildnings- och yrkesval för unga och förvärvsarbetande som kan vidareutveckla sig, säger programchef Cecilia Warrol Ersson.

År 2030 ska produktionsutbildningar finnas på alla nivåer. Såväl fortbildning för operatörer och produktionstekniker som spetsutbildningar för ingenjörs- och forskarstuderande är internationellt erkända. Studenterna utbildas inom innovativ produkt-, produktions- och tjänsteutveckling och har nära kontakt med företag och marknad, samt med forskning och industriella utvecklingsprojekt.

Den första utlysningen för forsknings- och innovationsprojekt inom programmet öppnar den 1 juni 2014. Den nästföljande utlysningen öppnar den 31 januari 2015.

– Sedan starten av programmet i höstas har åtta innovations- och forskningsprojekt startat, berättar Cecilia Warrol Ersson.

Inom Produktion2030 kommer under våren 2014 ett antal expertgrupper bildas – för vart och ett av de sex styrkeområdena: hållbar och resurseffektiv produktion; flexibla tillverkningsprocesser; virtuell produktionsutveckling och simulering; människan i produktionssystemet; produkt- och produktionstjänster samt integrerad produkt- och produktionsutveckling.

Expertgrupperna inom Produktion2030 kommer att bilda öppna nätverk för kunskapsutbyte, samverkan och ökad innovationsförmåga för produktionsföretag som är verksamma i Sverige. Grupperna ska långsiktigt bygga en starkare forsknings- och innovationsinfrastruktur för styrkeområdena inom Produktion2030. Den inledande uppgiften för expertgrupperna är att ta fram en utmanande och innovativ vision för produktion i Sverige, säger Cecilia Warrol Ersson.

Styrelsen för Produktion2030 består bland annat av representanter från företag, Svenska Produktionsakademien, Swerea IVF, Chalmers, KTH och IF Metall. Forsknings- och innovationsrådet, som består av ledande forskare från akademin, industrin och institut, stöttar styrelsen med bland annat scenarioframtagning, handlingsplaner och utlysningstexter.

Följ forskningsprojekten och övrigt arbete inom Produktion2030 påprogrammets webbplats eller på Twitter.