Så tar du itu med missbruket

Publicerad 16 september 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Alkohol och droger hör inte hemma på arbetsplatsen. Som arbetsgivare har du ansvaret för arbetsmiljön och har därför både rätt och skyldighet att se till att densamma är fri från alkohol och droger.

Huvudprincipen är att det är missbruket som ska bort och inte missbrukaren. Misskötsamhet i form av till exempel sen ankomst med mera ska hanteras på vanligt sätt. Om alkoholism bedöms som ett sjukdomstillstånd gäller att sjukdom normalt inte är grund för uppsägning. Foto: Eva Lindblad

Temat för Teknikföretagens årligen återkommande arbetsrättsdagar är i år alkohol och droger.

– Frågor som rör alkohol och droger på arbetsplatsen återkommer ständigt från våra medlemsföretag. Man undrar vad som gäller vid drogtester, hur det är med integritetsskyddet, vad gäller vid rehabilitering och vad krävs som för att avsluta en anställning. Detta och mycket mer kommer vi att gå igenom under arbetsrättsdagarna, berättar Lotta Sundin, jurist och förhandlare på Teknikföretagen.

En drog- eller alkoholpåverkad person kan vara en arbetsmiljörisk för sig själv och för andra. Som arbetsgivare har man det juridiska ansvaret för att arbetsplatsen är säker, för både anställda och till exempel inhyrd arbetskraft. Därför bör man som arbetsgivare vara förberedd på hur man ska agera om någon till exempel kommer berusad till jobbet.

Syftet med en alkohol- och drogpolicy och tillhörande riktlinjer är att motverka skadligt bruk bland medarbetare samt även tydliggöra hur alkohol får förekomma i samband med arbetsplatsen och vilka regler som gäller vid arbete. Det ska även finnas konkreta rutiner för hur man ska agera om man misstänker att någon anställd har problem med alkohol eller andra droger eller om någon skulle komma påverkad till arbetet.

Om en medicinsk bedömning av en specialistläkare visar att en anställd är beroende av alkohol ska arbetsgivaren utreda behovet av arbetsanpassning och rehabilitering och vidta de åtgärder som behövs för att medarbetaren ska kunna gå tillbaka till arbetet.

Huvudprincipen är att missbruket ska bort - inte missbrukaren

Beroende på arbetsgivarens storlek, resurser och organisation kan rehabiliteringsansvaret se olika ut.

– Man skiljer mellan arbetsplatsinriktad och medicinsk rehabilitering. Landsting och kommun ansvarar för den medicinska rehabiliteringen så som kostnader för behandlingshem, terapisamtal med mera. Det är sällsynt med arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder i samband med alkoholmissbruk som arbetsgivaren måste stå för. Däremot kan till exempel en arbetsgivares alkohol- och drogtester fylla både ett preventivt syfte och samtidigt säkerställa att arbetsplatsen är säker.

Kan man säga upp en person med alkohol eller drogproblem?

– Huvudprincipen är att det är missbruket som ska bort och inte missbrukaren. Misskötsamhet i form av till exempel sen ankomst med mera ska hanteras på vanligt sätt. Om alkoholism bedöms som ett sjukdomstillstånd gäller att sjukdom normalt inte är grund för uppsägning, säger Lotta Sundin. Uppsägning kan då bara komma i fråga om arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Synen på användning av droger skiljer sig markant från den på alkohol. Eftersom det är straffbart att nyttja droger är toleransen mot drogmissbruk mycket lägre.

Arbetsrättsdagarna 2014: Tema alkohol och droger

30/9 kl. 10-15 Göteborg
7/10 kl. 10-15 Stockholm
14/10 kl. 10-15 Lund
21/10 kl. 10-15 Umeå
4/11 kl. 10-15 Jönköping

Under arbetsrättsdagarna går vi även igenom nya lagändringar och rättsfall på arbetsrätts- respektive arbetsmiljöområdet.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Artikeln är hämtad ur vårt e-magasin t:. Läs t: här!