Så håller du koll på dina försäkringar

Publicerad 28 mars 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014 av Karin Fjell Hager

Med bara ett par knapptryck kan du genom webbtjänsten Ersättningskollen.se få en översiktlig bild av hela ditt försäkringsskydd vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada.

Webbtjänsten beskriver hela skyddet vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada, vilket undersökningar visar att många arbetsgivare och medarbetare faktiskt inte har koll på. Foto: Eva Lindblad

Bakom Ersättningskollen.se står Försäkringskassan, Svensk Försäkring och AFA Försäkring, som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

– Webbtjänsten beskriver hela skyddet vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada, vilket våra undersökningar visar att många arbetsgivare och medarbetare faktiskt inte har koll på. Speciellt när det gäller den kollektivavtalade delen är kunskapen låg, säger Carl-Magnus Löfström som är chef för kommunikationsutveckling på AFA Försäkring.

Inför arbetet med att ta fram Ersättningskollen.se gjordes en målgruppsanalys där man kom fram till att målgruppen kan delas in i fyra kategorier där ”den inaktiva”, som vet att det där med försäkringar är viktigt och ska ta tag i det – i morgon, är den klart största gruppen.  Det är en försvinnande liten andel som regelbundet ser över sitt skydd.

Ett par knapptryck ska alltså räcka för att få en översiktlig bild av hela sitt försäkringsskydd, säger Carl-Magnus Löfström.

– Det behöver vara så enkelt så att de med minsta möjliga motivation ska kunna få en någorlunda komplett bild. Därför har vi också valt att inte kräva någon form av e-legitimation, vilket är en 
showstopper för den inaktiva. Orkar man inte engagera sig i sitt skydd, så orkar man inte heller leta upp sitt inlogg med e-leg.

Så varför vänta? Kolla ditt försäkringsskydd på Ersättningskollen.se nu!