Så blir Sverige bäst på att innovera

Publicerad 3 april 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

För att bygga ett världsledande innovationssystem behövs ett helhetsgrepp. Innovationspolitik är mycket större än innovationsfrågor – ett bra innovationsklimat förutsätter ett bra företagsklimat.

Människorna är kärnan i innovationssystemet. Det är deras kreativitet, nyfikenhet och innovationslusta som driver utvecklingen framåt. Foto: Eva Lindblad

Under Innovationsriksdagen i Göteborg den 1-2 april diskuterades hur det svenska innovationssystemet kommer att se ut om 30 år. Eva Wigren, chef för Teknikföretagens avdelning Industriell utveckling, påpekade att det finns tre insikter som bör vägleda den som vill bygga ett världsledande innovationssystem:

1)  Innovationspolitik är mycket större än innovationsfrågor.  Framgång kräver ett helhetsgrepp - ett bra innovationsklimat förutsätter ett bra företagsklimat.

Det handlar om att investera i skolan. Utbilda för jobb och inte stänga dörrar för den som vill läsa vidare. Det är oerhört viktigt att stärka kopplingen till jobb genom hela utbildningssystemet.

Även arbetsrätten behöver reformeras eftersom en rörligare arbetsmarknad ger innovativare företag. Dagens anställningsskydd gör det svårt för svenska företag att hantera plötsliga skiftningar i konjunkturen och samtidigt behålla rätt kompetens.

Vidare behövs en skattereform som gör det lättare att driva företag och premiera de som är ambitiösa, utbildar sig eller tar risker.

2) Människorna är kärnan i innovationssystemet. Det är deras kreativitet, nyfikenhet och innovationslusta som driver utvecklingen framåt. Utan en fungerande kompetensförsörjning där våra medlemsföretag kan rekrytera de bästa medarbetarna kommer verksamheten att hamna i andra länder.

3) Konkurrensen är global. Högskolor och lokala forskningsprojekt konkurrerar inte bara nationellt. I det längre perspektivet duger endast det som är globalt konkurrenskraftigt. Där är inkubatorerna en viktig brygga mellan högskolevärden och det regionala näringslivet.

Innovationsriksdagen arrangerades av branschföreningen SISP, Swedish Incubators & Science Parks.