Riksbanken ställer återigen trovärdigheten på sin spets

Publicerad 6 november 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

– Det vore bra om Riksbanken låter arbetsmarknadens parter utan inblandning klara ut hur förutsättningarna inför nästa avtalsrörelse verkligen ser ut. Det är hos parterna som kunskapen finns om grunderna för en väl fungerande lönebildning.

Konkurrentländernas arbetskraftskostnader är de som sätter gränser för lönebildningen i Sverige. Foto: Eva Lindblad

Det säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till Riksbankens uppmaning den 6 november till parterna att okritiskt utgå från att Riksbanken klarar sitt inflationsmål.

Men parterna har inte den uppgiften. Uppgiften är istället att förhandla fram konkurrenskraftiga avtal.  Avtal måste baseras på vad de internationellt konkurrensutsatta sektorerna klarar att bära. Konkurrentländernas arbetskraftskostnader är de som sätter gränser för lönebildningen i Sverige.

Riksbanken bör, efter en rad grova felbedömningar av såväl den ekonomiska utvecklingen som av utsikterna för inflationen som flera års misslyckanden att nå inflationsmålet om två procent, istället fundera över sin roll och trovärdighet.

– I vilken mån Riksbanken lyckas återställa förtroendet kommer vi med säkerhet veta i samband med nästa förhandlingsrunda. Men fram till dess bör Riksbanken låta bli att i förväg komma med pekpinnar till parterna om att de bör anpassa sina avtal för att de ska passa in i Riksbankens beräkningsmodeller, avslutar Anders Rune.