Reviderade bestämmelser för anläggningsleveranser

Publicerad 12 februari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

De nya bestämmelserna har beteckningen ORGALIME SI 14, där SI står för Supply and Installation. Liksom för föregångaren ORGALIME SE 01 är bestämmelsernas användningsområde anläggningsleveranser över hela världen.

Flertalet ändringar har gjorts för att öka den juridiska och språkliga precisionen. Bland annat har definitionslistan förtydligats och moderniserats.Foto: Eva Lindblad

Revisionsarbetet inom ORGALIME Legal Affairs arbetsgrupp har varit grundligt och lett till åtskilliga ändringar. Ett mindre antal av ändringarna är sakliga medan flertalet gjorts för att öka den juridiska och språkliga precisionen. Bland annat har definitionslistan förtydligats och moderniserats. Till nyheterna hör att parterna ska utse varsin representant på montageplatsen som kan handla på sin parts vägnar i frågor som rör montaget.

Eftersom ORGALIME:s bestämmelser för anläggningsleveranser till stor del är baserade på bestämmelserna för produktleveranser, är flera av ändringarna i ORGALIME SI 14 identiska med de som genomfördes vid revisionen 2012 av produktleveransbestämmelserna, ORGALIME S 2012. Hit hör exempelvis att förseningsvitet ska beräknas per påbörjad förseningsvecka och inte per hel vecka om förseningen varat. Ett annat exempel är att leveranser ska ske FCA enligt Incoterms om inte annat avtalats, mot tidigare EXW.  

I dagsläget finns ORGALIME SI 14 på engelska och tyska. Fler språkversioner tillkommer allt eftersom. Bestämmelserna finns i elektronisk form i vår abonnemangstjänst Standardavtal online. De kan också beställas i pappersform från Lamanica Logistikservice.