Politikens ökade intresse för industrin inger hopp

Publicerad 2 september 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Innan sommaren skrev Teknikföretagen till 400 riksdagskandidater från samtliga riksdagspartier och frågade om deras syn på industrins konkurrensförutsättningar och vilka reformer som krävs. Svaren från kandidaterna inger hopp. Det tycker i vilket fall Teknikföretagens vd Åke Svensson så här mindre än två veckor före valet.

Foto: Eva Lindblad

- Även om det finns en del skillnader i svaren visar de på en stark samsyn kring betydelsen av industri och teknikföretag för Sveriges framtida utveckling. Samsynen finns även när det gäller åtgärderna: tre av fem kandidater vill prioritera satsningar på infrastruktur, och tre av fyra kandidater vill satsa på utbildning och kompetens, säger Åke Svensson. 

- Men man ser även behov av förenklingar i lagar och regler, lägre kostnader, ökad flexibilitet, tillgång till riskkapital etc.

Med respekt för opinionssiffrorna och att många väljare inte har bestämt sig, känner vd Åke Svensson en viss oro för att det kan bli svårt att bilda en majoritetsregering eftersom våra medlemsföretag mår bra av stabila förutsättningar. Samtidigt poängterar han att Teknikföretagen inte deltar i valet och inte heller avsätter några extra resurser för att påverka valutgången.

- Det viktiga är att man ser till näringspolitiken som helhet. Förutom  kompetensförsörjning och forskning, måste man se över beskattning, tillgång till riskkapital, möjligheter att göra vinster för trygga jobb och investeringar. För att inte tala om en modern arbetsrätt som stärker företagens konkurrenskraft, poängterar Åke.

Under senare år har industrifrågorna blivit allt mer aktuella. Runt om i världen växer och utvecklas industriföretag och industripolitik ses som viktiga frågor, inte minst i de snabbväxande nya ekonomierna. Finanskrisens effekter har visat vilken betydelse såväl politik och offentliga finanser som industri har för länders välstånd.

- Vi kan konstatera att Sverige klarat sig bra på senare år, säger Åke Svensson och pekar bl.a. på den artikel som Dagens Industri publicerade den 26 augusti som visar att Sverige utklassar hela EMU-området i ”ekonomisk mångkamp”. – Sverige har högre tillväxt, högre sysselsättning och lägre arbetslöshet, bättre företagsklimat, lägre statsskuld och högre livskvalitet.  Detta måste vi slå vakt om, menar Åke Svensson.

Det socialdemokratiska utspelet med förslag om en ”industrikansler” är ett tydligt exempel på att industrifrågorna blivit hetare och borde väl då låta som ljuv musik i dina öron?

- Självklart är det bra om politiker fokuserar på det som är viktigt för industrin. Vi har ju inom ramen för arbetet i Industrirådet där arbetsgivare och fack samverkar, sedan 2004 haft fortlöpande diskussioner och samtal med regeringar, påpekar Åke Svensson.

- Inte minst det senaste året har vi träffat näringsdepartementet vid ett flertal tillfällen och i somras presenterade vi en gemensam rapport med förord av Annie Lööf. - Så det kommer vackra toner från litet olika håll, säger han.

- Samsynen om industrins betydelse är viktig. Men viktigare än vackra ord är handling. Oavsett utfallet av höstens riksdagsval kommer vi noggrant att följa upp de politiska beslut som fattas under nästa mandatperiod och konsekvenserna för industrins och exportföretagens att utvecklas i Sverige, avslutar Åke Svensson.