På väg mot friare handel

Publicerad 7 februari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Förhandlingarna mellan EU och USA om ett frihandelsavtal är i full gång. Teknikföretagen står väl rustat för att säkerställa att medlemmarnas krav och önskemål blir hörda. En nystartad referensgrupp säkerställer att vårt påverkansarbete bidrar till att teknikföretag i Sverige får enklare tillgång till en större marknad.

Teknikföretagen bevakar medlemmarnas intressen i förhandlingarna genom ett aktivt deltagande i många olika forum, både i Sverige och i Europa, samt genom kontakter med våra systerorganisationer på andra sidan Atlanten. Foto: Eva Lindblad

Inom ramarna för det frihandelsavtal mellan EU och USA som nu förhandlas, the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), kommer både minskade tullar och avgifter och en mer harmoniserad lagstiftning att diskuteras.

- En fullständig harmonisering av de regelverk som påverkar import och export av varor och tjänster är en utopi, men ett väl förhandlat avtal kan fungera som en bra grund för fortsatt samarbete, säger Teknikföretagens Stina Wallström.

Målet är att de lagar, praxis och standarder som i dag utgör handelshinder succesivt blir mer och mer lika, utan att någon av de två ekonomierna därför ska sänka sina krav när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

Teknikföretagen bevakar medlemmarnas intressen i förhandlingarna genom ett aktivt deltagande i många olika forum, både i Sverige och i Europa, samt genom kontakter med våra systerorganisationer på andra sidan Atlanten.

- För att säkerställa att vi alltid talar för våra medlemmar har en referensgrupp startats, där experter från ett tiotal medlemsföretag hjälper oss att mejsla fram våra strategier.

Det finns stora möjligheter att påverka hur handelsavtalet mellan EU och USA skrivs. Särskilt gäller detta när specifika produktgrupper diskuteras.

- Vår vision är att ett produktutförande och en provning ska räcka för att våra medlemmars produkter ska kunna säljas både på den europeiska och på den amerikanska marknaden. Vi hoppas också kunna bidra till en friare handel, utan avgifter och onödigt regelkrångel, säger Stina Wallström.

Läs gärna vår intervju med Hans Stråberg, ordförande i Transatlantic Business Dialogue som fungerar som rådgivande organ till EU-kommissionen och den amerikanska administrationen i frihandelsförhandlingarna.