Östling prisas för insatser i industrin

Publicerad 7 maj 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 av Karin Fjell Hager

Vid Teknikföretagens stämma den 7 maj tilldelades Leif Östling Mekanprismat nummer 1. ”Leifs insatser för svensk industri under de senaste decennierna kan knappas överskattas”.

Leif Östling valdes in i dåvarande Sveriges Verkstadsindustriers styrelse 1995, valdes till vice ordförande för Teknikföretagen 2001 och var dess ordinarie ordförande 2009-2013. Foto: Karin Fjell

Mekanprismat instiftades 1961 av Sveriges Mekanförbund. Mekanprismat tilldelas personer som gjort utomordentliga förtjänster till främjande och utveckling av svensk teknikindustri. Högst tio personer bör samtidigt inneha Mekanprismat.

Ur motiveringen:

”Leifs insatser för svensk industri under de senaste decennierna kan knappas överskattas. Under hela hans tid som vd visade Scania en imponerande utveckling till ett tekniskt världsledande företag i sin bransch, med en god ekonomisk utveckling, alltid med positiv vinstmarginal. Leif har också varit en aktiv, tydlig och respekterad näringspolitisk aktör. Hans fokus har ständigt varit svensk industris konkurrenskraft, där både mänskliga och ekonomiska resurser måste ges bästa förutsättningar.

Han har därför ofta varit en del av den näringspolitiska debatten och det oavsett om det gällt bättre generella förutsättningar för företagen eller betydelsen av en bra skola och kompetensutveckling inom företagen. Under senare år har Leif dessutom varit tongivande när det gäller en förtroendefull samverkan med de fackliga organisationerna för att öka flexibiliteten i såväl upp- som nedgångar. Det så kallade krisavtalet som tecknades 2008 mellan Teknikföretagen och IF Metall kunde tillkomma mycket tack vare Leifs personliga medverkan.

Inom Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv har Leif också varit pådrivande. Allt i syfte att värna industrins intressen och öka förståelsen för industrins betydelse för svensk ekonomi och välstånd. Det allt närmre och förbättrade samarbete som i dag råder mellan de olika industriförbunden är till stor del Leifs förtjänst.”

Leif Östling valdes in i dåvarande Sveriges Verkstadsindustriers styrelse 1995, valdes till vice ordförande för Teknikföretagen 2001 och var dess ordinarie ordförande 2009-2013.

Innehavare av Mekanprismat:

Leif Östling, Scania CV AB 2014
Leif Johansson, AB Volvo 2009
Lennart Nilsson 2009
Peter Wallenberg 2007
Clas Åke Hedström, Sandvik 2006
Gunnar Randholm, Eldon 2003
Anders Scharp 2000
Gunnar L Johansson, Volvo 1999
H.M. Konungen Carl XVI Gustaf 1998
Björn Svedberg, Ericsson 1994