Norsk modell kan vässa svensk upphandling

Publicerad 25 februari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Varje år köper staten, kommuner och landsting varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Innovationsupphandling är möjlig med gällande regelverk. Ändå är det mycket sällan som myndigheter eller kommuner tänker utanför boxen och använder upphandling för att utveckla sin verksamhet. Teknikföretagen vill ändra på det och vänder i en ny rapport blicken mot Norge.

Det saknas en strategi och en handlingsplan för att öka andelen innovationsupphandling i den offentliga upphandlingen. Foto: Eva Lindblad

– Där jobbar man målmedvetet med att få ihop beställare och leverantörer redan i ett tidigt skede. Man har också inrättat ett särskilt stöd för att kunna medverka i specifika upphandlingar och lotsa kommunerna rätt i processen. Till stor del handlar det om att öka kunskapen och göra kulturen mer innovationsvänlig, säger Lena Heldén, ansvarig för innovationsfrågor på Teknikföretagen.

Norges nationella program för leverantörsutveckling går ut på att initiera dialoger mellan beställare och leverantörer. Programmet har ett par år på nacken och uppslutningen har varit stor.  Myndigheter och andra aktörer bidrar med resurser och initiativet drivs av Norges motsvarigheter till Teknikföretagen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Enligt den studie som Teknikföretagen, SKL och Vinnova har beställt om den norska modellen, så upplever deltagarna att projektet gett trygghet i upphandlingarna, förankrat det nya arbetssättet i organisationsledningarna. Det har också bidragit till nya och mer innovativa lösningar, behovsanpassning och funktionsinriktad kravställning.

– Essensen av den norska modellen är kulturförändring, att visa att det är möjligt att jobba med innovationsupphandling genom goda exempel över hela landet, stora som små projekt. Sedan har den politiska uppslutningen varit stark. Till exempel så medverkade alla berörda ministrar och departement vid uppstarten. Det ger en mycket tydlig signal till upphandlarna om att det är dags att tänka nytt. Vi skulle vilja se ett liknande initiativ i Sverige.

Detta är ett sammandrag av en längre artikel om den norska modellen i vår e-tidning t:. Läs den längre artikeln här!

Eller hämta t: i App Store eller på Google Play.