Nästa regering bör presentera en industristrategi

Publicerad 25 augusti 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Sverige är ett starkt produktionsland och svenska teknikföretags framgångar på världsmarknaden är fortsatt en förutsättning för vår välfärd. Men konkurrensen hårdnar. Länder som Tyskland, USA och Sydkorea satsar kraftfullt på bland annat forskning och utbildning för att attrahera nyinvesteringar i kvalificerad produktion. Det måste även Sverige göra. Nästa regering bör därför presentera en industristrategi för Sverige redan i höst. Det skriver forskningscheferna i några av Sveriges största teknikföretag på SvD Brännpunkt.

Allt fler länder kan idag konkurrera med avancerade och innovativa industriprodukter och många regeringar kraftsamlar med nationella strategier för avancerad produktion. Foto: Eva Lindblad

Trots strukturomvandlingar och framväxten av nya exportframgångar som dataspel, musik och mode, svarar teknikföretag för hälften av den svenska varuexporten. Företag som ABB, Assa Abloy, Bombardier, Saab, Scania, SKF, Volvo-koncernen och alla underleverantörer konkurrerar med avancerade varor och tjänster på en global marknad. Tillsammans sysselsätter de flera hundratusen personer i Sverige.

Det finns många exempel på att Sverige fortfarande attraherar nyinvesteringar i kvalificerad, resurseffektiv produktion och utveckling. Många små och stora tillverkningsföretag har både återetablerat och stärkt sina investeringar i produktion i Sverige. AB Volvo har nyligen investerat i ett av världens mest avancerade gjuterier, varifrån företaget förser sina fabriker världen över med motorkomponenter ”Made by Skövde”. Ett annat exempel är ABB som investerat i kabeltillverkning i Karlskrona samt i produktion av kraftsystem i Ludvika.

Men allt fler länder kan idag konkurrera med avancerade och innovativa industriprodukter och många regeringar kraftsamlar med nationella strategier för avancerad produktion. Ett bra exempel är det tyska programmet "Industrie 4.0", där industrin, universitet och andra forskningsaktörer samverkar för att komma stärkta ur den IKT-revolution som just nu sveper genom industrin. USA, Schweiz och Sydkorea är andra länder som satsar på produktion genom kraftigt ökande investeringar i forskning, innovation och utbildning med fokus på avancerad tillverkning.

Därför måste nu även Sverige kraftsamla och ta fram en nationell industristrategi. För att behålla konkurrenskraften och ge förutsättningar för fler jobb inom svensk tillverkningsindustri. En sådan industristrategi bör innehålla åtgärder för att:

Ge mer verkstad i svensk forskning. Sverige behöver långsiktiga forskningsprogram inom produktion som är kopplade till de program som finns på EU-nivå. Centrala områden är informations- och kommunikationsteknik, kundanpassad produktion samt hållbar och resurseffektiv produktion.

Utbilda för industrins behov. Svenska teknikutbildningar måste vara relevanta för arbetsmarknaden och hålla absolut världsklass. Sverige måste därför satsa rejält på produktionsinriktade utbildningar på alla nivåer, från operatör till forskare. Rätt kompetens är en förutsättning för att kunna bedriva avancerad tillverkning i Sverige.

Investera i infrastruktur. Sverige behöver göra kraftfulla nyinvesteringar i och underhålla befintlig infrastruktur för att säkra industrins handelsvägar. Men också för att våra medarbetare ska kunna ta sig till jobbet. Det behövs även säkra och snabba system för dataöverföring för att kunna möta den explosionsartade användningen av informationsteknik i industrin.

Vi tror att mer samverkan är en nyckelfaktor för att stärka Sveriges position som ett hållbart industriland och vi vill därför se en industristrategi för Sverige som bygger på samverkan mellan regeringen, teknikföretag, akademi och offentlig sektor. Men det är hög tid att agera. Den regering som bildas efter valet bör presentera en industristrategi för Sverige redan i höst. 
Vi, forskare och produktionschefer i Teknikföretagens referensgrupp för produktion, står till förfogande. Vi delar gärna med oss av vårt kunnande till de partier som förmår att ta sig an utmaningen. Tillsammans kan vi stärka Produktionslandet Sverige och skapa förutsättningar för konkurrenskraft, nya kvalificerade jobb och fortsatt välstånd.

Anders Nylander, Regional Division Manager, Northern Europe ABB
Ulf Södergren, Executive Vice President, Teknisk direktör, Assa Abloy
Björn Ivedal, Director Operations, Bombardier Transportation Sweden 
Lars Ydreskog, Vice President, Head of Aero Operations, Saab Group 
Lars-Henrik Jörnving, Vice President, Global Industrial Development, Scania CV AB
Ulf Sjöblom, R&D Director, SKF Sverige AB
Mikael Bratt, Executive Vice President, AB Volvo
Eva Wigren, Chef Industriell utveckling, Teknikföretagen