Näringslivet jobbar för självreglering av betalningstider

Publicerad 8 april 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014 av Karin Fjell Hager

Tvingande betalningstider mellan näringsidkare har diskuterats i riksdagen. Nu tar näringslivet tag i frågan om för långa betalningstider. Teknikföretagen och ett antal andra branschorganisationer ska undersöka möjligheterna att komma fram till en självreglering av betalningstiderna inom näringslivet.

Tvingande lagstiftning om betalningstider kommer att minska respekten för avtalsfriheten och sänka tröskeln för införandet av ytterligare skadliga inskränkningar i privata företags frihet att träffa ändamålsenliga affärsavtal. Foto: Eva Lindblad

2013 skickade Justitiedepartementet ut ett förslag om att införa tvingande betalningsregler mellan näringsidkare på remiss. Responsen från olika näringslivsorganisationer var övervägande negativ.

-Tvingande lagstiftning om betalningstider kommer att minska respekten för avtalsfriheten och sänka tröskeln för införandet av ytterligare skadliga inskränkningar i privata företags frihet att träffa ändamålsenliga affärsavtal, säger Mats Bergström, chef  för Teknikföretagens affärsjurister.
Han påpekar att lagstiftning som påverkar friheten för säljare och köpare att fritt komma överens om betalningstider berör en central del av varje affär och påverkar priset och andra avtalsvillkor för varan eller tjänsten.

- Det går inte att bryta ut och reglera ett avtalsvillkor av sådan vikt och tro att villkoren för affären i övrigt skulle kvarstå oförändrade.

Nu tar näringslivet självt tag i frågan. En arbetsgrupp med representanter från Internationella Handelskammaren (ICC), Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Svensk Handel, Företagarna, Stockholms Handelskammare, Fordonskomponentgruppen, Svenska Teknik- och designföretag, Småföretagarnas Riksförbund, Svensk Industriförening Sinf och Lantbrukarnas Riksförbund LRF ska undersöka möjligheterna att komma fram till en självreglering av betalningstiderna inom näringslivet.

- Detta är en jätteviktig fråga för våra medlemsföretag. Tvingande betalningsregler vore ett unikt ingrepp i friheten för privata företag att komma överens om konkreta avtalsvillkor, säger Mats Bergström.