Morgondagens medarbetare måste kunna lösa problem

Publicerad 1 april 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Problemlösningsförmåga är en av de egenskaper hos morgondagens medarbetare som är viktigast för teknikföretag. Därför är det mycket bekymmersamt att svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem.

Dagens skolungdomar är morgondagens medarbetare. Därför måste de ha både ämnesspecifika kunskaper och mer generella kompetenser som problemlösningsförmåga. Foto: Eva Lindblad

Förmågan att lösa problem har en stark koppling till bland annat kritiskt tänkande, kreativitet, uthållighet.

– De fallande kunskapsresultaten inom exempelvis matematik och naturvetenskap i svensk skola har varit kända en tid, men när det gäller problemlösningsförmåga är vi nog många som skattat Sverige högt, säger Li Ljungberg-Nilsson, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

I svensk skola framhålls mycket tydligt att problemlösningsförmågan ska tränas då denna alltmer uppmärksammats som viktig för framgång i utbildning och arbetsliv.

– Det är ett mycket oroande resultat att svenska elever också på detta område presterar under snittet.

Även om denna form av mätningar inte ger hela bilden, bör den ändå ses som en varningssignal.

– Våra företag konkurrerar på en mycket konkurrensutsatt global marknad och det gör de just genom kompetens och kreativitet. Därför krävs det att dagens skolungdomar har såväl goda ämnesspecifika kunskaper som denna typ av mer generella kompetenser som problemlösningsförmåga. Dagens skolungdomar är morgondagens medarbetare, säger Li Ljungberg.

Inom ramen för Teknikföretagens projekt Teknikspanarna och Problemlösarna vill vi vara med och inspirera till en nytänkande teknikundervisning och träna problemlösningsförmåga. Båda projekten utgår från medlemsföretags verksamheter och kursplanen i teknik och syftar till att lösa utmaningar på ett varierande och kreativt sätt.

I december 2013 presenterades PISA-rapporten om elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Undersökningen har gjorts i 65 deltagande länder och visar på 15- åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Den visar att svenska elevers kunskaper fortsätter att sjunka inom alla tre områdena. Sverige är det land som tappat allra mest i matematik och naturvetenskap sedan den första undersökningen gjordes år 2000.  I samband med detta gjorde också 1250 av de svenska eleverna ett PISA-prov som testar digital problemlösningsförmåga och resultatet av denna del presenterades på tisdagen. Detta är första gången sådana färdigheter mäts så det finns alltså inga uppgifter från tidigare år.