Miljoner till Teknikcollege för utveckling och information

Publicerad 25 april 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Med hjälp av 3,5 miljoner från regeringen vässar nu Teknikcollege sina informationsinsatser för att få fler unga människor att söka industrirelevanta utbildningar.

Inom ramen för Teknikcollege finns ett unikt nätverk med 27 regioner, 2000 samverkande företag och 16 000 studerande. Foto: Eva Lindblad

Informationssatsningen kommer att rikta sig till ett flertal målgrupper och innefatta flera delprojekt, bland annat målgruppsinriktade filmer, webb samt en kampanj för att locka unga till Teknikcolleges informationskanaler.

Syftet är att sprida budskapet om industrirelevanta utbildningar och yrkesmöjligheter inom teknik och industriföretag samt öka antalet sökande till dessa utbildningar.

Flera informationssatsningar och aktiviteter genomförs redan idag i det ordinarie arbetet nationellt och inom de i dagsläget 27 certifierade regionerna. Pengarna från regeringen kommer att användas till en nationell informationssatsning som kan ge en hävstångseffekt till det viktiga regionala arbetet.

Inom ramen för Teknikcollege finns ett unikt nätverk med 27 regioner, 2000 samverkande företag och 16 000 studerande. Bakom konceptet står Industrirådets följande medlemmar: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, Innovations- och kemiindustrierna, GS Facket, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Dessa organisationer är de som driver Teknikcollegekonceptet tillsammans med certifierade regioner.