Kreativiteten är Sveriges styrka

Publicerad 11 november 2014

Vårt välstånd bygger på industrins framgångar och rent ekonomiskt spelar industrin i dag en större roll än någonsin. Men svensk industris globala konkurrenskraft är inte given - världen förändras och nya länder utmanar med kunskapsintensiv produktion. I vårt näringspolitiska program föreslår vi åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen, stärka innovationsförmågan och förbättra arbetsmarknadens funktion.

Foto: Eva Lindblad

Teknikföretagens 3 700 medlemsföretag och deras nära 300 000 anställda står för nästan hälften av den svenska varuexporten. Därtill är ungefär en tredjedel av tjänsteexporten direkt kopplad till industrins varuexport. Svenska teknikföretags framgångar på världsmarknaden har bidragit till en positiv handelsbalans och till jobb och välstånd i Sverige. Varje direkt anställd i teknikbranschen genererar dessutom ett flertal jobb i andra sektorer.

Men världen förändras och nya länder utmanar med kunskapsintensiv produktion. Därför måste de konkurrensförutsättningar som vi i Sverige själva råder över ständigt bli bättre.  Det behövs åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen, stärka innovationsförmågan och förbättra arbetsmarknadens funktion.

Teknikföretagen arbetar för:

Anpassningsförmåga för konkurrenskraft

• Förändrade konflikregler som gör kollektivavtalens arbetsfred verklig.
• Moderniserad lönebildning med decentraliserade löneavtal.
• Ökad anpassningsförmåga vid snabba omvärldsförändringar.

Kreativiteten är Sveriges styrka

• Industrirelevanta utbildningar av hög kvalitet för bättre kompetensförsörjning.
• Mer nytta av svensk forskning genom ett nära samarbete mellan institut, akademi och industri.

Teknik är en del av lösningen


• Internationell harmonisering av produktkrav och effektivare marknadskontroll.
• Ambitiös och relevant miljöpolitik med effektiv handläggning och styrmedel.

Bra villkor för investeringar och industriell utveckling


• En skattereform för enklare regler och ökad konkurrenskraft.
• Säker energiförsörjning till konkurrenskraftigt pris.
• Investeringar i infrastruktur som möter framtidens krav.
• Ekonomisk stabilitet och enklare regler.