Konkreta verktyg och inspiration till teknikundervisningen

Publicerad 8 september 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 av Karin Fjell Hager

Teknikspanarna, Teknikföretagens uppskattade satsning på lärare och elever på mellanstadiet är tillbaka i höst. Nu med större digitalt fokus.

Teknikspanarna är en del i Teknikföretagens långsiktiga arbete för att säkra medlemsföretagens kompetensförsörjning. I projektet varvas olika aktiviteter som teknikworkshops för elever, inspirationsmöten för lärare och lektionsmaterial med nyhetsbrev och webb. Alla delar utgår ifrån teknikföretags verksamhet samt Skolverkets kursplan för teknikämnet.

Målet är att ge lärare konkreta verktyg och inspiration till sin teknikundervisning och grundskoleelever en chans att se den häftiga teknik som finns i svenska teknikföretag och de spännande karriärmöjligheter som väntar. 

Trots att teknikämnet skrevs in i läroplanen redan 1994 efterfrågar många skolor fortfarande stöd med att komma igång eller utveckla sin undervisning i teknikämnet, berättar Li Ljungberg-Nilsson, som arbetar med utbildningsfrågor på Teknikföretagen.

– Grundskolan har en avgörande roll när det gäller att få unga att upptäcka teknikens värld och möjligheter. Därför är den här satsningen så viktig. Det är få lärare som har utbildning i ämnet och många tycker att det är svårt att veta vad undervisningen ska innehålla eftersom de själva inte undervisades i teknik när de gick i skolan.

Det nya Teknikspanarmaterialet, som är färdigt i september, innehåller en interaktiv tv-serie inspelad på olika teknikföretag, däribland Ericsson och Electrolux. Serien distribueras via en webbplats där läraren kan skräddarsy avsnitten för den egna klassen. Till varje avsnitt, som har ett tema, finns uppdrag som elever arbetar med digitalt, till exempel på datorer eller surfplattor.

Genom att göra Teknikspanarprojektet mer digitalt kan eleverna till exempel jämföra olika lösningar och se vilka effekter deras teknikval ger. Produkter kan visas i 3D och plockas isär virtuellt. Ett mer digitalt arbetssätt förbereder också eleverna på hur man arbetar på riktigt i näringslivet där it används i stor utsträckning.

Inom ramen för Teknikspanarna kommer Teknikföretagen också att träffa lärare för att utbyta idéer och erfarenheter kring teknikundervisning och poängtera hur viktigt det är med rätt kompetens för medlemsföretagen,

Sedan starten 2004 har Teknikspanarna engagerat tusentals lärare och hundratusentals elever varje år.

– Såväl lärare som elever tycker att teknik är ett viktigt och roligt ämne, men elevernas motivation och intresse stimuleras inte tillräckligt och många säger att de inte får arbeta med tillräckligt relevanta uppgifter. Därför är det otroligt uppskattat med Teknikspanarnas serie som blir som ”virtuella studiebesök” och visar teknik som används i företagen och de olika yrkesroller som finns i teknikföretag, säger Li Ljungberg Nilsson.

Artikeln är hämtad ur vårt e-magasin t:. Läs t: här!