Kampanj för Teknikcollege

Publicerad 3 oktober 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Den 9:e oktober arrangerar Teknikcollege en nationell kampanjdag som syftar till att visa upp fantastiska satsningar runt om i Teknikcollege Sverige för att skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Ca 2000 företag och ett 140-tal utbildningsanordnare över hela Sverige engagerar sig i Teknikcollege genom att bland annat sitta i styrgrupper på lokal eller regional nivå. Foto: Eva Lindblad

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom Industrirådet* initierade konceptet Teknikcollege 2004 och tog därmed en aktiv roll i att förändra situationen inom industriellt inriktad utbildning. Med målsättningen att höja utbildningskvalitén och säkra den svenska industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov har Teknikcollege genererat en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet.

Teknikcollege har visat sig vara ett framgångsrikt koncept där utbildningsanordnare, kommuner och näringsliv på ett tydligt sätt samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar, på gymnasial och eftergymnasial nivå. Idag finns 26 certifierade Teknikcollegeregioner från norr till söder och mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar med konceptet i någon form. Ca 2000 företag och ett 140-tal utbildningsanordnare över hela Sverige engagerar sig i Teknikcollege genom att bland annat sitta i styrgrupper på lokal eller regional nivå. 

Den 9:e oktober arrangerar Teknikcollege en nationell kampanjdag som syftar till att visa upp fantastiska satsningar runt om i Teknikcollege Sverige för att skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har. Under en dag genomför certifierade utbildningsanordnare, regionala och lokala styrgrupper, samverkansföretag, Industrirådets medlemsorganisationer samt övriga samverkansparter inom Teknikcollege en kraftsamling. Syftet är att nå ut med budskapet om industrirelevanta utbildningar och yrkesmöjligheter inom teknik och industriföretag.

Under kampanjdagen kommer aktiviteter att ske på flertalet orter, se regionala kontaktpersoner nedan. Aktiviteter anordnads för grupper som grundskolans elever, lärare, företag och allmänheten. Ett axplock av aktiviteter är: 
• Bilaga i Dagens Industri samt lansering av ny hemsida. 
• Studerande från Teknikcollege i Skaraborg kommer att få träffa forskare och delta i spännande experiment.
• I Västerås arrangeras det Tekniktävling för teknikettorna med syftet att öka intresse för Produktionsteknik. 
• Industrinatta i Malmö.
• Nätverksträff för tjejer i flera av våra regioner. 
• Inspirationsdag med tema teknik för studerande på gymnasiet i Örebro Län.
• Debattartiklar i lokalmedia
• ….och mycket annat

* Industrirådet omfattar ledande arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom svensk industri och därmed omfattas också ca 700 000 anställda inom industrins olika branscher.