Insatser för fler ämneslärare i teknik, matematik och NO

Publicerad 4 mars 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Fler elever med goda kunskaper i matematik, teknik och no behövs för att fylla ingenjörsutbildningarna, som utgör ryggraden i svenska teknikföretags kompetensförsörjning. Därför välkomnar Teknikföretagen nu Jan Björklunds åtgärdsbatteri för att minska den akuta bristen på lärare i dessa ämnen.

Den enskilt viktigaste faktorn för att höja kvalitén i grundskolan är lärare med ämneskompetens. Foto: Eva Lindblad

– Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att grundskolan ska kunna ge alla elever en god grund att stå på. Så att alla elever får en möjlighet att välja och lyckas även med mer utmanande utbildningar, säger Li Ljungberg Nilsson som arbetar med utbildningsfrågor på Teknikföretagen.

Under många år har de studenter som har sökt till ämneslärarutbildningen i matematik, naturvetenskap eller teknik varit alltför få för att kunna fylla behoven.  För årskurs 7-9 i NO och teknik är läget till och med krisartat. Våren 2012 utexaminerades endast 27 lärare för år 7-9 i dessa ämnen.

– Behöriga lärare i teknik, matematik och NO är den mest angelägna frågan för att stärka grundskolans kvalitet, säger Li Ljungberg Nilsson.

Positivt med flera olika instrument för att öka antalet ämneslärare

Därför välkomnar Teknikföretagen att regeringen nu vill stärka just dessa lärarutbildningar. Bland annat föreslår utbildningsminister Jan Björklund en skattefri examenspremie på upp till 75 000 kronor för lärarstudier i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Andra förslag är att fler lektorer ska kunna anställas genom snabbspår för forskare och att den kompletterande pedagogiska utbildningen KPU, som riktar sig till den som har ämneskunskaper men vill komplettera med pedagogisk kompetens för att få ämneslärarexamen, byggs ut.

– Vi ser det som mycket positivt att man tittar på flera olika instrument för att öka antalet ämneslärare i teknik, matematik och NO. Detta är en fråga vi från industrin är mycket angelägna om. Vi tycker att det är mycket värdefullt att utbildningsministern uppmärksammar att kompetens i dessa ämnen och ingenjörsutbildningarna är så viktiga för näringslivet, säger Li Ljungberg-Nilsson.

Teknikföretagens rapport ”Teknikämnet i träda” visar att den enskilt viktigaste faktorn för att höja kvalitén i grundskolan är lärare med ämneskompetens. Detta då hälften av alla lärare i teknik är obehöriga samtidigt som det finns en stark korrelation mellan utbildning i ämnet och kvalitet i undervisningen.

– Det är mycket som behöver göras för att möta framtidens behov av duktiga ämneslärare i matematik, no och teknik. Den akuta bristen löser vi inte lätt men olika angreppsätt och förslag kan komplettera varandra i detta arbete, avslutar Li Ljungberg-Nilsson.