Inget lyft i konjunkturen

Publicerad 10 september 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Orderingången har fortsatt öka, men inte i samma omfattning som tidigare i år. Dämpad ordertillväxt, ett begränsat personalbehov och lågt nyttjande av företagens produktionskapacitet är i korthet den bild som Teknikföretagens konjunkturbarometer visar för årets tredje kvartal.

Utvecklingen under tredje kvartalet visar på ökande skillnader mellan olika branscher och mellan företag.

– Skillnaden tilltar exempelvis mellan en bilindustri som fortsätter att växa och en maskininindustri som faller tillbaka. Vi ser också exempel på att fler företag har ökad orderingång samtidigt som även fler företag än tidigare rapporterar motsatsen. Att det på detta sätt går åt olika håll känner vi igen från tidigare förlopp när konjunkturen är på väg att ändra karaktär, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

Risken för fortsatta bakslag har tilltagit i och med att den ökande geopolitiska osäkerheten motverkar investeringar och också inverkar negativt på ekonomin internationellt och även i våra närområden. Lyftet i konjunkturen har uteblivit.

Bil- och transportmedelsindustrin har sedan förra botten i konjunkturen tillsammans med sina leverantörer varit närmast ensamt med att visa någon mer påtaglig ökning i order och produktion. Ännu saknas draghjälp från flertalet andra branscher, men några positiva inslag finns ändå. Metallvaruföretagen och än tydligare instrumentföretagen, rapporterar nu till skillnad från tidigare att ordervolymerna ökar.

Undersökningen omfattar uppgifter från 499 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 572 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent på export.