Högre kostnader leder till färre jobb

Publicerad 23 oktober 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014

Den statsbudget som regeringen presenterat ger ökade kostnader för företagen och det ger färre jobb för den konkurrensutsatta exportsektorn. Svårare än så är det inte, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

För teknikindustrin ökar kostnaderna med närmare 1 400 miljoner kronor på två år. Att detta leder till annat än minskad sysselsättning, tror bara den som inte vet hur exportindustrin fungerar. Foto: Eva Lindblad

– Om man som regeringen föreslår ökar arbetsgivaravgiften för att anställa unga och gamla blir resultatet färre arbetstillfällen. För teknikindustrin ökar kostnaderna med närmare 1 400 miljoner kronor på två år, enligt Teknikföretagens beräkningar. Att detta leder till annat än minskad sysselsättning, tror bara den som inte vet hur exportindustrin fungerar.

– Lägg därtill ökade skatter för de för industrin mest högutbildade medarbetarna, nya pålagor på transporter och energi samt stopp alternativt fördröjning av för landet vitala infrastrukturinvesteringar, så tvingas vi nu konstatera att den föreslagna ekonomiska politiken direkt motverkar tillväxten för industrin i Sverige. Den ekonomiska politiken visar sig nu var motsatsen till tidigare löften om bättre förutsättningar för industrin, avslutar Anders Rune.